Lotta W Tomasson

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lotta Waesterberg Tomasson

Kommunikationsstrateg

Tel: 070-728 97 20
E-post: [email protected]


Jag är strategiskt ansvarig för VAs kommunikation och projektledare för några av VAs dialogaktiviteter som på olika sätt stimulerar dialog mellan forskare och allmänhet.

Mina arbetsuppgifter är strategisk planering av vår kommunikation och som projektledare har jag hand om Allthings.bioPRO och ARCS. Vidare är jag inblandad i ett flertal projekt så som våra Almedalsaktiviteter, vårt arbete med öppen vetenskap och medborgarforskning i t.ex. Massexperimenten.

Det finns en klyfta mellan akademin/forskarna och övriga delar av samhället. VA finns för att överbrygga den och få andra att göra detsamma. Målet är att få dessa två delar av samhället att förstå och prata med varandra genom dialog. För en bättre värld och för framtiden.


Lena Söderström

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lena Söderström (Föräldraledig)

Projektledare och kommunikatör

Tel: 070-716 06 44
E-post: [email protected]


Jag har fram till min föräldraledighet arbetat som projektledare och nationell samordnare för vetenskapsfestivalen ForskarFredag med aktiviteter över hela Sverige den sista fredagen och lördagen i september. ForskarFredag är en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night.

Som en del av ForskarFredag arrangerar VA tävlingen Forskar Grand Prix där jag varit nationell samordnare för deltävlingarna runtom i landet.

För frågor om ForskarFredag 2021 hänvisas till den nya projektledaren Julia Brink.


Lina Rådmark

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lina Rådmark

Utredare

Tel: 070 – 239 93 98
E-post: [email protected]


I min roll som utredare arbetar jag, tillsammans med Fredrik, Gustav och Martin, främst med VAs studier och undersökningar. Framför allt medverkar jag i vår studie kring Kommunikation om corona samt Vetenskapen i Samhället (ViS). Jag ansvarar även för VAs interna kompetensutveckling i statistik.

Att främja dialog och samverkan mellan allmänhet och forskare är viktigt av flera skäl, inte minst för att motverka spridning av falsk information. Genom dialog och öppenhet ökar möjligheten för oss alla att fatta välgrundade beslut, en viktig pusselbit i en fungerande demokrati.


Hanna Mellin

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Hanna Mellin (Tjänstledig)

Digital kommunikatör

E-post: [email protected]


Som digital kommunikatör ansvarar jag tillsammans med Lotta och Vendela för Vetenskap & Allmänhets digitala närvaro. Mina arbetsuppgifter kretsar kring att underhålla och utveckla den digitala kommunikationen så att VAs aktiviteter och budskap kan nå ännu fler. Som digital kommunikatör har jag ett finger med i de flesta projekt VA arbetar med, men under 2021 arbetar jag mest med vetenskapsfestivalen ForskarFredag, vårt årliga massexperiment, Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare, Forskar Grand Prix samt källkritik-projektet Nyhetsvärderaren. Jag projektleder även VAs medverkan i EU-projektet RETHINK.

För att forskningen ska kunna lösa de problem samhället står inför är dialog och samverkan mellan allmänhet och forskare A och O. I vår digitaliserade samtid blir aktörerna som vill påverka oss ständigt fler och falsk information får lättare spridning. Därför är förtroende för forskning och nära kontakt mellan forskare och allmänhet viktigt, så att vi kan ta bättre och mer grundade beslut om hur vi vill utveckla vårt samhälle.


Ben Libberton

Foto: Gustaf Waesterberg

Ben Libberton

Kommunikatör & projektledare

Tel: 0737-25 92 36
E-post: [email protected]


Jag är en passionerad kommunikationskonsult och projektledare på VA. Jag var tidigare forskare och brinner för att vetenskapliga resultat inte ska sitta fast i akademiska tidskrifter utan bör vara tillgängliga för alla. Detta innebär inte bara att allmänheten borde ha tillgång till forskningsresultat, men också att resultaten bör presenteras och pratas om i en samhällskontext.

Jag är involverad i flera av VAs projekt, från massexperimenten till ForskarFredag. Min främsta roll är dock att hjälpa till med koordinationen av dialogaktiviteter inom EU-projektet ORION.


My Leivo

Fotograf: Gustaf Waesterberg

My Leivo

Projektledare

Tel: 070 – 956 84 03
E-post: [email protected]


Jag är projektledare och samordnare för VA-dagen och Forskar Grand Prix Digital. Jag jobbar även med EU-projektet Allthings.Bio.

Som projektledare samordnar jag de olika uppdrag och arbetsuppgifter som ingår i projektet. Jag ansvarar för ledarskapet och att projektet håller tidsplanen och budget.

För mig är det viktigt att skapa ett tillåtande och kreativt arbetsklimat i projektgruppen där alla får känna sig delaktiga.


Vendela Kjerner

Foto: Gustaf Waesterberg

Vendela Kjerner

Kommunikatör

Tel: 070-370 95 07
E-post: [email protected]


Som kommunikatör arbetar jag, tillsammans med  Lotta och Hanna, med att lyfta fram Vetenskap & Allmänhets verksamhet och intressefrågor. Under 2021 jobbar jag bland annat med kommunikationen i projekten ORION, Forum för Forskningskommunikation och TechEtos samt med Vetenskap & Allmänhets nyhetsbrev.

Jag tycker att det är extra roligt att kombinera text, bild och rörlig media för att göra forskning tillgänglig för alla.


Maria Hagardt

Foto: Gustaf Waesterberg

Maria Hagardt

Internationell expert och kommunikatör

Tel: 070-265 81 33
E-post: [email protected]


Som internationell expert och kommunikatör jobbar jag främst med VAs EU-projekt som ORION Open Science och Allthings.Bio samt att utveckla nationella och internationella uppdrag och samarbeten som t ex Forum för forskningskommunikation samt den svenska noden, Hub Sweden för nätverket Falling Walls Engage. Jag jobbar även med EU-policypåverkan via den nationella referensgruppen för för Science with and for Society inom EU’s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 samt för det nya programmet Horisont Europa.

VA har som svensk expertorganisation för öppen vetenskap, medborgarforskning, forskningskommunikation och samverkan en viktig roll med att främja dialog mellan olika aktörer inom akademi, politik, samhälle och näringsliv på både nationell, europeisk och internationell nivå.

Vetenskap, forskning och innovation har inga gränser. Genom samverkan, inkludering och kunskapsutbyte på olika nivåer främjar vi en hållbar samhällsutveckling.