Lotta W Tomasson

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lotta Waesterberg Tomasson

Kommunikationsstrateg

Mob: 070-728 97 20
E-post: [email protected]


Jag är strategiskt ansvarig för VAs kommunikation och projektledare för några av VAs dialogaktiviteter som på olika sätt stimulerar dialog mellan forskare och allmänhet. Mina arbetsuppgifter är strategisk planering av vår kommunikation. Jag ansvarar även för och utvecklar vår digitala kommunikation och är redaktör för VAs nyhetsbrev.

Som projektledare har jag hand om Bloom – bioeconomy. Vidare är jag inblandad i kommunikationen av ett flertal projekt så som våra AlmedalsaktiviteterForskarFredag och dess Massexperiment, vårt arbete med medborgarforskning, Nyhetsvärderaren, Forskar Grand Prix och Swafs.

Det finns en klyfta mellan akademin/forskarna och övriga delar av samhället. VA finns för att överbrygga den och få andra att göra detsamma. Målet är att få dessa två delar av samhället att förstå och prata med varandra genom dialog. För en bättre värld och för framtiden.


Lena Söderström

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lena Söderström

Projektledare och kommunikatör

Mob: 070-716 06 44
E-post: [email protected]

Jag är projektledare och nationell samordnare för vetenskapsfestivalen ForskarFredag med aktiviteter över hela Sverige den sista fredagen och lördagen i september. ForskarFredag är en del av den europeiska vetenskapsfestivalen European Researchers’ Night.

Som en del av ForskarFredag arrangerar VA tävlingen Forskar Grand Prix där jag är nationell samordnare för deltävlingarna runtom i landet.


Hanna Mellin

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Hanna Mellin

Digital kommunikatör

Mob: 070-770 47 61
E-post: [email protected]


Som digital kommunikatör ansvarar jag tillsammans med Lotta för Vetenskap & Allmänhets digitala närvaro. Mina arbetsuppgifter kretsar kring att underhålla och utveckla den digitala kommunikationen så att VAs aktiviteter och budskap kan nå ännu fler. Som digital kommunikatör har jag ett finger med i de flesta projekt VA arbetar med, men under 2020 är jag främst inblandad i arbetet med vetenskapsfestivalen ForskarFredag, vårt årliga massexperiment och Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare, Forskar Grand Prix. Jag projektleder även VAs medverkan i EU-projektet RETHINK.

För att forskningen ska kunna lösa de problem samhället står inför är dialog och samverkan mellan allmänhet och forskare A och O. I vår digitaliserade samtid blir aktörerna som vill påverka oss ständigt fler och falsk information får lättare spridning. Därför är förtroende för forskning och nära kontakt mellan forskare och allmänhet viktigt, så att vi kan ta bättre och mer grundade beslut om hur vi vill utveckla vårt samhälle.


Ben Libberton

Foto: Gustaf Waesterberg

Ben Libberton

Kommunikatör & projektledare

Mob: 0737-25 92 36
E-post: [email protected]


Jag är en passionerad kommunikationskonsult och projektledare på VA. Jag var tidigare forskare och brinner för att vetenskapliga resultat inte ska sitta fast i akademiska tidskrifter utan bör vara tillgängliga för alla. Detta innebär inte bara att allmänheten borde ha tillgång till forskningsresultat, men också att resultaten bör presenteras och pratas om i en samhällskontext.

Jag är involverad i flera av VAs projekt, från massexperimenten till ForskarFredag. Min främsta roll är dock att hjälpa till med koordinationen av dialogaktiviteter inom EU-projektet ORION.

Maria Hagardt

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Maria Hagardt

Internationell expert och kommunikatör

Mob: 070-265 81 33
E-post: [email protected]


Som internationell expert och kommunikatör jobbar jag främst med VAs EU-projekt och internationella uppdrag och samarbeten som; ORION Open Science, BLOOM Bioeconomy och SciShops. Jag jobbar även med EU-policypåverkan i påverkansplattformen för Science with and for society (SwafS) samt är ansvarig för ORION-projektets nyhetsbrev. Utöver det sitter jag i  Vetenskapsrådets referensgrupp för Science with and for Society inom EU’s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

VA har som svensk expertorganisation för öppen vetenskap, medborgarforskning och forskningskommunikation en viktig roll med att främja samverkan, dialog och debatt mellan olika aktörer inom akademi, politik, samhälle och näringsliv på både nationell, europeisk och internationell nivå.

Vetenskap, forskning och innovation har inga gränser. Genom samverkan, inkludering och kunskapsutbyte på olika nivåer främjar vi en hållbar samhällsutveckling.


Helen Garrison

helen-bw
Fotograf: Gustaf Waesterberg

Helen Garrison

Projektledare/kommunikatör

Baserad i Storbritannien

Mob: +44 (0)7581 510 155
E-post: [email protected]


Jag jobbar som projektledare och kommunikatör på VA och bor i mitt hemland, Storbritannien, efter nio år i Sverige. Jag arbetar med internationella projekt och är involverad i flera av VAs EU-projekt, bland andra ORION Open Science. Utöver att projektleda så arbetar jag med att utveckla nya projekt, ansöka om medel, skriva artiklar och rapporter och även underhålla vår engelska webb och göra översättningar. Jag är dessutom ansvarig för VAs internationella nyhetsbrev.

Forskning känner inga gränser och våra samhällsproblem kan inte lösas effektivt utan dialog mellan vetenskap och samhälle, både inom och över nationsgränserna. VAs internationella strategi bidrar till detta och ger oss olika perspektiv och inspiration i vårt arbete samt ger oss ökade möjligheter att sprida vårt arbete bredare.


Fredrik Brounéus

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Fredrik Brounéus

Utredare/Pressansvarig

Mob: 070-799 07 91
E-post: [email protected]


Jag arbetar med flera projekt kring medborgarforskning (citizen science). Här ingår bland annat ForskarFredags årliga massexperiment, liksom att utveckla en nationell svensk portal och en europeisk plattform för medborgarforskning. Det är väldigt intressant att följa dialogen mellan professionella forskare och medborgarforskare, och hur den leder till nya framsteg och insikter.

Som utredare är jag främst inblandad i vårt projekt Vetenskapen i Samhället (ViS), där det nystartade projektet Dålig hum om humaniora? ingår. Jag ansvarar även för arbetet med Nyhetsvärderaren samt VAs pressarbete.


Gustav Bohlin

Foto: Gustaf Waesterberg

Gustav Bohlin

Utredare, fil.dr

Mob: 073-844 55 66
E-post:  [email protected]


Som utredare arbetar jag främst med VAs studier och undersökningar. Det handlar oftast om att med olika metoder ta fram ny kunskap om engagemang, attityder till- och förutsättningar för dialog mellan forskare och andra grupper i samhället.

Dialog och ett ökat kunskapsutbyte mellan forskare och samhälle främjar nyfikenhet och bildning men är också viktig av demokratiska skäl. VA kan med vår kunskap och erfarenhet skapa goda förutsättningar för sådana möten.

Projekt jag är inblandad i: medborgarforskning.se, VA-barometern, Vetenskapen i samhället, Forskares syn på forskningskommunikation och öppen vetenskap, ORION, och det nya projektet Dålig hum om humaniora?.