Lotta W Tomasson

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lotta Waesterberg Tomasson

Kommunikationsstrateg

Tel: 070-728 97 20
E-post: [email protected]


Jag är strategiskt ansvarig för VAs kommunikation och projektledare för några av VAs dialogaktiviteter som på olika sätt stimulerar dialog mellan forskare och allmänhet.

Mina arbetsuppgifter är strategisk planering av vår kommunikation och digitala dialog. Vidare är jag inblandad i ett flertal projekt så som Allthings.bioPRO, våra Almedalsaktiviteter, vårt arbete med öppen vetenskap och medborgarforskning i t.ex. Massexperimenten.

Det finns en klyfta mellan akademin/forskarna och övriga delar av samhället. VA finns för att överbrygga den och få andra att göra detsamma. Målet är att få dessa två delar av samhället att förstå och prata med varandra genom dialog. För en bättre värld och för framtiden.


Lena Söderström

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lena Söderström 

Projektledare och pressansvarig

Tel: 070-716 06 44
E-post: [email protected]


Jag är projektledare för den årliga konferensen Forum för Forskningskommunikation, en viktig mötesplats och arena för inspiration och erfarenhetsutbyte för alla som arbetar med, eller är intresserade av, forskningskommunikation och samverkan mellan akademin och det omgivande samhället.

Som pressansvarig svarar jag gärna på frågor om VA, hjälper dig som är journalist att komma i kontakt med rätt person och kommer gärna med idéer om hur vi kan bidra med vår expertkunskap.

Jag var tidigare projektledare för vetenskapsfestivalen ForskarFredag, tävlingen Forskar Grand Prix och medborgarforskningsprojektet Stjärnförsöket.


Ben Libberton

Foto: Gustaf Waesterberg

Ben Libberton

Kommunikatör & projektledare

Tel: 0737-25 92 36
E-post: [email protected]


Jag är en passionerad kommunikationskonsult och projektledare på VA. Jag var tidigare forskare och brinner för att vetenskapliga resultat inte ska sitta fast i akademiska tidskrifter utan bör vara tillgängliga för alla. Detta innebär inte bara att allmänheten borde ha tillgång till forskningsresultat, men också att resultaten bör presenteras och pratas om i en samhällskontext.

Jag är involverad i flera av VAs projekt, från massexperimenten till ForskarFredag. Min främsta roll är dock att hjälpa till med koordinationen av dialogaktiviteter inom EU-projektet ORION.


Vendela Kjerner

Foto: Gustaf Waesterberg

Vendela Kjerner

Kommunikatör

Tel: 070-370 95 07
E-post: [email protected]


Som kommunikatör arbetar jag med att lyfta fram Vetenskap & Allmänhets verksamhet och intressefrågor. Under 2022 jobbar jag bland annat med kommunikationen i projekten ForskarFredag, Tepåsar berättar och TechEtos samt med Vetenskap & Allmänhets nyhetsbrev.

Jag tycker att det är extra roligt att kombinera text, bild och rörlig media för att göra forskning tillgänglig för alla.


Maria Hagardt

Foto: Gustaf Waesterberg

Maria Hagardt

Internationell samordnare och kommunikatör

Tel: 070-265 81 33
E-post: [email protected]


Som internationell samordnare och kommunikatör jobbar jag främst med VAs EU-projekt som ORION Open Science och Allthings.Bio samt att utveckla nationella och internationella uppdrag och samarbeten som t ex Forum för forskningskommunikation samt den svenska noden, Hub Sweden för nätverket Falling Walls Engage. Jag jobbar även med EU-policypåverkan via den nationella referensgruppen för WIDERA-programmet inom EU’s ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa.

VA har som svensk expertorganisation för öppen vetenskap, medborgarforskning, forskningskommunikation och samverkan en viktig roll med att främja dialog mellan olika aktörer inom akademi, politik, samhälle och näringsliv på både nationell, europeisk och internationell nivå.

Vetenskap, forskning och innovation har inga gränser. Genom samverkan, inkludering och kunskapsutbyte på olika nivåer främjar vi en hållbar samhällsutveckling.


Helen Garrison

helen-bw
Fotograf: Gustaf Waesterberg

Helen Garrison

Projektledare/kommunikatör

Baserad i Storbritannien

Tel: +44 (0)7581 510 155
E-post: [email protected]


Jag jobbar som projektledare och kommunikatör på VA och bor i mitt hemland, Storbritannien, efter nio år i Sverige. Jag arbetar med internationella projekt och är involverad i flera av VAs EU-projekt, bland andra ORION Open Science. Utöver att projektleda så arbetar jag med att utveckla nya projekt, ansöka om medel, skriva artiklar och rapporter och även underhålla vår engelska webb och göra översättningar. Jag är dessutom ansvarig för VAs internationella nyhetsbrev.

Forskning känner inga gränser och våra samhällsproblem kan inte lösas effektivt utan dialog mellan vetenskap och samhälle, både inom och över nationsgränserna. VAs internationella strategi bidrar till detta och ger oss olika perspektiv och inspiration i vårt arbete samt ger oss ökade möjligheter att sprida vårt arbete bredare.