Lotta W Tomasson

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lotta Waesterberg Tomasson

Kommunikationsstrateg

Tel: 070-728 97 20
E-post: [email protected]


Jag är strategiskt ansvarig för VAs kommunikation och projektledare för några av VAs dialogaktiviteter som på olika sätt stimulerar dialog mellan forskare och allmänhet.

Mina arbetsuppgifter är strategisk planering av vår kommunikation och digitala dialog. Vidare är jag inblandad i ett flertal projekt så som Allthings.bioPRO, våra Almedalsaktiviteter, vårt arbete med öppen vetenskap och medborgarforskning i t.ex. Massexperimenten.

Det finns en klyfta mellan akademin/forskarna och övriga delar av samhället. VA finns för att överbrygga den och få andra att göra detsamma. Målet är att få dessa två delar av samhället att förstå och prata med varandra genom dialog. För en bättre värld och för framtiden.


Lena Söderström

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lena Söderström 

Projektledare och pressansvarig

Tel: 070-716 06 44
E-post: [email protected]


Jag är projektledare för den årliga konferensen Forum för Forskningskommunikation, en viktig mötesplats och arena för inspiration och erfarenhetsutbyte för alla som arbetar med, eller är intresserade av, forskningskommunikation och samverkan mellan akademin och det omgivande samhället.

Som pressansvarig svarar jag gärna på frågor om VA, hjälper dig som är journalist att komma i kontakt med rätt person och kommer gärna med idéer om hur vi kan bidra med vår expertkunskap.

Jag var tidigare projektledare för vetenskapsfestivalen ForskarFredag, tävlingen Forskar Grand Prix och medborgarforskningsprojektet Stjärnförsöket.


Lina Rådmark

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lina Rådmark

Utredare

Tel: +070- 239 93 98
E-post: [email protected]


Tillsammans med de andra utredarna arbetar jag med VAs studier och undersökningar. Huvudsakligen medverkar jag i VAs årliga undersökningar av allmänhetens attityder till forskning – VA-barometern och Vetenskapen i Samhället (ViS) – samt i vår nyligen avslutade studie Kommunikation om corona.

Att främja dialog och samverkan mellan allmänhet och forskare är viktigt av flera skäl, inte minst för att motverka spridning av falsk information. Genom dialog och öppenhet ökar möjligheten för oss alla att fatta välgrundade beslut, en viktig pusselbit i en fungerande demokrati.


Ben Libberton

Foto: Gustaf Waesterberg

Ben Libberton

Kommunikatör & projektledare

Tel: 0737-25 92 36
E-post: [email protected]


Jag är en passionerad kommunikationskonsult och projektledare på VA. Jag var tidigare forskare och brinner för att vetenskapliga resultat inte ska sitta fast i akademiska tidskrifter utan bör vara tillgängliga för alla. Detta innebär inte bara att allmänheten borde ha tillgång till forskningsresultat, men också att resultaten bör presenteras och pratas om i en samhällskontext.

Jag är involverad i flera av VAs projekt, från massexperimenten till ForskarFredag. Min främsta roll är dock att hjälpa till med koordinationen av dialogaktiviteter inom EU-projektet ORION.


Vendela Kjerner

Foto: Gustaf Waesterberg

Vendela Kjerner

Kommunikatör

Tel: 070-370 95 07
E-post: [email protected]


Som kommunikatör arbetar jag med att lyfta fram Vetenskap & Allmänhets verksamhet och intressefrågor. Under 2022 jobbar jag bland annat med kommunikationen i projekten ForskarFredag, TeaTales och TechEtos samt med Vetenskap & Allmänhets nyhetsbrev.

Jag tycker att det är extra roligt att kombinera text, bild och rörlig media för att göra forskning tillgänglig för alla.