Lotta W Tomasson

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lotta Waesterberg Tomasson

Kommunikationsstrateg

Mob: 070-728 97 20
E-post: [email protected]


Jag är strategiskt ansvarig för VAs kommunikation och projektledare för några av VAs dialogaktiviteter som på olika sätt stimulerar dialog mellan forskare och allmänhet. Mina arbetsuppgifter är strategisk planering av vår kommunikation. Jag ansvarar även för och utvecklar vår digitala kommunikation och är redaktör för VAs nyhetsbrev.

Som projektledare har jag hand om Bloom – bioeconomy. Vidare är jag inblandad i kommunikationen av ett flertal projekt så som våra AlmedalsaktiviteterForskarFredag och dess Massexperiment, vårt arbete med medborgarforskning, Nyhetsvärderaren, Forskar Grand Prix och Swafs.

Det finns en klyfta mellan akademin/forskarna och övriga delar av samhället. VA finns för att överbrygga den och få andra att göra detsamma. Målet är att få dessa två delar av samhället att förstå och prata med varandra genom dialog. För en bättre värld och för framtiden.


Lena Söderström

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Lena Söderström

Projektledare och kommunikatör

Mob: 070-716 06 44
E-post: [email protected]

Jag är nationell samordnare för vetenskapsfestivalen ForskarFredag med aktiviteter över hela Sverige den sista fredagen och lördagen i september. ForskarFredag är en del av European Researchers’ Night.

Som en del av ForskarFredag arrangerar VA tävlingen Forskar Grand Prix där jag är nationell samordnare för deltävlingarna runtom i landet.

En spännande del av ForskarFredag är det årliga medborgarforskningsprojektet Massexperimentet. Under 2019 och 2020 är jag projektledare för årets massexperiment Stjärnförsöket.


Anders Sahlman

anders-bw
Fotograf: Gustaf Waesterberg

Anders Sahlman

Projektledare

Mob: 070-734 07 85
E-post: [email protected]


Jag arbetar som moderator och projektledare, dels på Vetenskap & Allmänhet, dels i egna företaget Melker Media. Mina arbetsuppgifter är projekt- och processledning av konferenser och seminarier, utveckling av koncept och workshops, t.ex. i kommunikation för forskare.

På VA arbetar jag med våra Almedalsaktiviteter, vår årliga konferens VA-dagen och finalen för tävlingen Forskar Grand Prix.

All forskning förtjänar att kommuniceras. På så sätt får forskaren mer återkoppling på sin forskning, man möter nya frågor som man inte tänkt på tidigare, man tvingas tänka efter vad kärnan i sin forskning är – vilket sammantaget leder till ökad kvalitet på forskningen! På VA funderar vi ständigt över nya sätt på hur forskare kan samtala med allmänheten.


Hanna Mellin

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Hanna Mellin

Digital kommunikatör

Mob: 070-770 47 61
E-post: [email protected]


Som digital kommunikatör ansvarar jag tillsammans med Lotta för Vetenskap & Allmänhets digitala närvaro. Mina arbetsuppgifter kretsar kring att underhålla och utveckla den digitala kommunikationen så att VAs aktiviteter och budskap kan nå ännu fler. Som digital kommunikatör har jag ett finger med i de flesta projekt VA arbetar med, men under 2019 är jag främst inblandad i arbetet med vetenskapsfestivalen ForskarFredag, vårt årliga massexperiment och Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare, Forskar Grand Prix. Jag arbetar även med EU-projekten RETHINK och BLOOM.

För att forskningen ska kunna lösa de problem samhället står inför är dialog och samverkan mellan allmänhet och forskare A och O. I vår digitaliserade samtid blir aktörerna som vill påverka oss ständigt fler och falsk information får lättare spridning. Därför är förtroende för forskning och nära kontakt mellan forskare och allmänhet viktigt, så att vi kan ta bättre och mer grundade beslut om hur vi vill utveckla vårt samhälle.


Ben Libberton

Ben Libberton

Kommunikatör & projektledare

Mob: 0737-25 92 36
E-post: [email protected]


Jag är en passionerad kommunikationskonsult och projektledare på VA. Jag var tidigare forskare och brinner för att vetenskapliga resultat inte ska sitta fast i akademiska tidskrifter utan bör vara tillgängliga för alla. Detta innebär inte bara att allmänheten borde ha tillgång till forskningsresultat, men också att resultaten bör presenteras och pratas om i en samhällskontext.

Jag är involverad i flera av VAs projekt, från massexperimenten till ForskarFredag. Min främsta roll är dock att hjälpa till med koordinationen av dialogaktiviteter inom EU-projektet ORION.

Anna Borgström Korba

Foto: Ben Libberton

Anna Borgström Korba

Administratör & projektassistent

Mob: 076-076 8240
E-post: [email protected]

VA jobbar för en dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Detta sker genom att anordna olika evenemang där allmänheten får möjlighet att träffa och diskutera med forskare. Som projektassistent ansvarar jag för det löpande administrativa arbetet på VAs kontor, samt genomförandet av evenemang.

Utöver detta är jag också ansvarig för kartläggning av projekt som skapar kommunikation mellan forskare och allmänhet i andra länder.


Anna Maria Jönsson

Anna Maria Jönsson

Professor

Mob: 070-324 66 93
E-post: [email protected]


Jag är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola och jag samarbetar sedan 2017 med VA i frågor som rör medborgarnas förtroende för och mediernas bild av forskning och forskare. Detta samarbete sker inom projektet Vetenskapen i samhället (ViS)

Under hösten 2019 och våren 2020 deltar jag i ett personrörlighetsprogram (PUSH) där högskolan finansierar min vistelse en dag i veckan hos VA för att utveckla samarbeten kring forskning, undervisning och forskningskommunikation. Jag kommer under denna period främst fortsätta arbeta med ViS och då framför allt med det nya projektet Varför så dålig hum om humaniora?. Jag strävar dock också efter att identifiera nya teman för forsknings- och utbildningssamarbeten med VA.


Maria Hagardt

Fotograf: Gustaf Waesterberg

Maria Hagardt

Internationell expert och kommunikatör

Mob: 070-265 81 33
E-post: [email protected]


Som internationell expert och kommunikatör jobbar jag främst med VAs EU-projekt och internationella uppdrag och samarbeten som; ORION Open Science, BLOOM Bioeconomy och SciShops. Jag jobbar även med EU-policypåverkan i påverkansplattformen för Science with and for society (SwafS) samt är ansvarig för ORION-projektets nyhetsbrev. Utöver det sitter jag i  Vetenskapsrådets referensgrupp för Science with and for Society inom EU’s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020.

VA har som svensk expertorganisation för öppen vetenskap, medborgarforskning och forskningskommunikation en viktig roll med att främja samverkan, dialog och debatt mellan olika aktörer inom akademi, politik, samhälle och näringsliv på både nationell, europeisk och internationell nivå.

Vetenskap, forskning och innovation har inga gränser. Genom samverkan, inkludering och kunskapsutbyte på olika nivåer främjar vi en hållbar samhällsutveckling.