Stress & the City – Science & Society 2012

Allt fler bor allt trängre, i allt större städer. Hur påverkas människan av det höga tempot i dessa miljöer? Och vad säger hjärnforskningen om hur vi klarar att leva i en stressig storstad? Det var frågor som dryftades vid Science & Society-seminariet, som inledde Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 25 april.

Läs mer


Forskning och skola – ett möte med förhinder?

Struntar svensk skola i hur barns hjärnor fungerar? I vilken utsträckning används nya forskningsrön när läroplaner skrivs om och skolreformer planeras? Hur vi kan överbrygga glappet mellan forskning och skola var huvudfrågan för Science & Society-seminariet den 13 maj 2011 i Göteborg.

Läs mer


Kan forskarna rädda världen?

Nja, vetenskapen kan åtminstone bidra till att klara av de många hoten mot vår framtid: smittsamma sjukdomar, miljöförstöring, klimatförändringar, finanskris och mänskliga motsättningar bland annat. Det var slutsatsen av årets seminarium i serien Science & Society som inledde Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Läs mer


Lära för livet? Science & Society 2008 – ett seminarium om skolan och framtiden

Referat av Cissi Askwall

Hur djup är den svenska skolans kris? Eller är den utsatt för en orättvis svartmålning? Om det var meningarna delade bland det 60-tal personer som diskuterade hur väl skolan svarar mot såväl dagens som framtida kompetensbehov.

Läs mer


Vem bryr sig om forskningen – tillgänglighet, tillämpning och tilltro

Hur påverkas vi av larmrapporter? Är forskningen tillräckligt tillgänglig? Vilken roll spelar media?
Det var några frågor som togs upp under Science & Society vid inledningen av Vetenskapsfestivalen i Göteborg den 11 maj 2006 . Läs mer