ODE/Samverkan och nytta i SLU-tappning

Referat från session på Högskoleverkets informatörskonferens

Den första delen av seminariet handlade om projektet Omvärldsdialog och engagemang, ODE. Seminariet hölls av Anders Sahlman, tidigare projektledare för ODE vid Vetenskap & Allmänhet samt Ulf Danielsson, forskare, och Kristoffer Gunnartz, vetenskapsjournalist.

Läs mer


Varför kommunicera med omvärlden? – ODE-seminariet 25 augusti 2009

Dokumentation av Kristoffer Gunnartz

Varför ska forskare ta av sin dyrbara tid för att kommunicera med omvärlden? Vad kan man vinna på det, i ett arbetsklimat där tiden och pengarna knappt räcker till för att producera den forskning som man förväntas kommunicera?

Läs mer