2. Så når du ut i samhällsdebatten

Kort sammanfattning:

För att nå ut med din forskning i samhällsdebatten:

 • Leta upp diskussioner och debatter som förs i media där din egen forskning, eller ditt forskningsområde, kan bidra med nya vinklar eller fördjupad kunskap.
 • Identifiera missuppfattningar som ditt forskningsområde kan vederlägga eller problem som idéer från forskningen kan hjälpa till att lösa.
 • Lär känna debattens olika ståndpunkter, samla argument, var personlig och trovärdig. Läs mer

3. Så blir din forskning en nyhet

Kort sammanfattning:

För att intressera journalister och nå ut med din forskning …

 • Vad är grejen? Varför skulle detta intressera en större publik? Har du t.ex. nya slutsatser i en viktig fråga? Något som kullkastar tidigare resultat eller antaganden? Resultat eller forskningsfrågor som berör många? Lyft fram vad det är med din forskning som berör och intresserar!
 • Var på plats när journalisterna ringer.
 • Öva i förväg på att uttrycka dig kort och enkelt.

Läs mer


4. Att tänka på när media hör av sig

Kort sammanfattning:

 • Forskare vill helst hålla sig inom sina ämnesområden.
 • Journalister vill gärna att forskare ska kommentera sådant som ligger utanför deras omedelbara expertis.
 • Förbered dig noga, så kan du som forskare lättare behålla integriteten i mötet med journalister.
 • Tänk över framträdandet och vad du vill ha sagt i förväg.
 • Lär dig förenkla din forskning.
 • Känner du dig osäker? Ta stöd av lärosätets kommunikatörer.
 • Våga misslyckas.

Läs mer


Skräckblandad nytta och nöje – forskare om kontakter med massmedia

Skräckfyllt, nyttigt för karriären, roligt och stimulerande – många tankar kring forskares kontakter med massmedia lyftes fram vid seminariet ”Att förmedla kunskap på journalisternas spelplan” på Högskolan i Halmstad den 10 mars 2015.

Läs mer