London Calling – Science Communication Forum showcases British expertise

Britain is often seen as a leader in public engagement and activity that creates dialogue between scientists, the public, media and politicians. A Science Communication Forum held in April in Gothenburg brought together over 350 science communicators from across Sweden to gain inspiration from four leading British experts on public engagement. The Swedish Minister for Higher Education and Research, Helene Hellmark Knutsson, also participated in the event. 

Läs mer


London Calling – Forum för Forskningskommunikation

Storbritannien ses ofta som en förebild när det gäller dialog mellan forskare, allmänhet, media och politiker. På Forum för Forskningskommunikation den 15 april i Göteborg samlades runt 350 forskningskommunikatörer för att inspireras av fyra ledande brittiska experter på public engagement[1]. Forumet gästades också av Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Läs mer


London Calling – Forum for Science Communication

The UK is considered to be a role model for public engagement and dialogue between scientists, society, the media and politicians. Prominent British experts shared their experiences at the Forum for Science Communication on Wednesday afternoon 15 April and you can watch their presentations below.

Läs mer


Möte mellan forskningskommunikatörer under Vetenskapsfestivalen

Att kunna förklara sin forskning på ett begripligt sätt är nödvändigt både för den enskilda forskaren och för lärosäten, forskande företag och myndigheter. För att ge inspiration och hjälp på vägen anordnades Forum för forskningskommunikation den 24 april i Göteborg.

Läs mer


Nytt forum för forskningskommunikation

Hur ska forskningen kunna komma till nytta om den inte kommuniceras? Att kunna förklara sin forskning på ett begripligt sätt blir allt mer betydelsefullt. I ett medielandskap som ändras i allt snabbare takt ställs forskningskommunikationen inför nya utmaningar. Därför anordnas Forum för Forskningskommunikation den 24 april i Göteborg.

Läs mer