Ja, jag kommer onsdagen den 12 december kl. 08:30–09:30!

Fill out my online form.