Skolelevers nedgrävda tepåsar för forskningen framåt

Pressmeddelande 160418

Svenska skolelever hjälpte förra året forskare att gräva ner över tretusen tepåsar i skog och mark. Massexperimentet Tepåseförsöket undersöker hur jordens nedbrytningsförmåga ser ut runtom i landet och hur den kan komma att påverkas av klimatförändringarna. Nu publiceras resultaten – som visar att särskilt den första fasen i nedbrytningen påverkas av ett varmare klimat.

Läs mer


Skolelevers nedgrävda tepåsar för forskningen framåt

Svenska skolelever hjälpte förra året forskare att gräva ner över tretusen tepåsar i skog och mark. Massexperimentet Tepåseförsöket undersöker hur jordens nedbrytningsförmåga ser ut runtom i landet och hur den kan komma att påverkas av klimatförändringarna. Nu publiceras resultaten – som visar att särskilt den första fasen i nedbrytningen påverkas av ett varmare klimat.

Läs mer


Swedes’ trust in researchers remains high despite Macchiarini affair

Despite the Swedish public being aware of the extensive media coverage about the researcher Paolo Macchiarini, trust in researchers remains high, according to a new survey conducted by the Swedish non-profit association Vetenskap & Allmänhet, VA (Public & Science).

Läs mer


Summary of VA’s submission to the 2016 Swedish Research Bill

Every four years the Swedish government undertakes a wide consultation on policy needs to inform the Research Bill. Here is a summary of VA’s input to the consultation outlining its views on research and innovation that was submitted to the Ministry of Education and Research on 2 November 2015.

Läs mer


GÄSTKRÖNIKA: Sanningen är människans bästa vän

Världen förändras. Det är människan säker på. I en studie genomförd av Svenska Science centers svarar den största gruppen av barn mellan 6 och 14 år att de vill påverka och förbättra framtidens miljö och klimat. De tror att ny teknik kan vara en del av lösningen. Och där gör Sveriges 19 science centers skillnad genom att förbereda de unga för att tänka på teknik som ännu inte är uppfunnen!

Läs mer


Belöna forskarna för dialog och samverkan

Nedanstående debattartikel publicerad i Naturvetare nr 2 den 23/3-16.

Forskning har uppmärksammats mycket i massmedia på sistone, och tyvärr inte i så smickrande sammanhang. Men rapporteringen om den fuskmisstänkte kirurgen och forskaren Paolo Macchrarini tycks inte ha lett till något större förtroendetapp for forskning och forskare i allmänhet. Händelserna påminner dock om vikten och värdet av av öppenhet och insyn i forskning – och att forskare uppmuntras och belönas inte enbart för banbrytande forskning utan även för dialog och samverkan.

Läs mer