3. Så blir din forskning en nyhet

Kort sammanfattning:

För att intressera journalister och nå ut med din forskning …

  • Vad är grejen? Varför skulle detta intressera en större publik? Har du t.ex. nya slutsatser i en viktig fråga? Något som kullkastar tidigare resultat eller antaganden? Resultat eller forskningsfrågor som berör många? Lyft fram vad det är med din forskning som berör och intresserar!
  • Var på plats när journalisterna ringer.
  • Öva i förväg på att uttrycka dig kort och enkelt.

Läs mer


4. Att tänka på när media hör av sig

Kort sammanfattning:

  • Forskare vill helst hålla sig inom sina ämnesområden.
  • Journalister vill gärna att forskare ska kommentera sådant som ligger utanför deras omedelbara expertis.
  • Förbered dig noga, så kan du som forskare lättare behålla integriteten i mötet med journalister.
  • Tänk över framträdandet och vad du vill ha sagt i förväg.
  • Lär dig förenkla din forskning.
  • Känner du dig osäker? Ta stöd av lärosätets kommunikatörer.
  • Våga misslyckas.

Läs mer


Svagt hum om humaniora – VA-barometer-seminariet 2016

Macchiarini-affären har försvagat förtroendet för medicinsk forskning. Svenskar är generellt intresserade av forskning, men saknar uppfattning om flera forskningsområden – särskilt humaniora. Det är några av resultaten i årets VA-barometer, som diskuterades vid ett seminarium den 15 december.

Läs mer


Ny VA-barometer: Macchiarini sänker förtroendet för medicinsk forskning

Pressmeddelande 161215

Macchiarini-affären har lett till att förtroendet för medicinsk forskning minskat hos en tredjedel av de svenskar som känner till händelserna. Samtidigt har det generella förtroendet för forskare ökat – men försvagats. Det visar Vetenskap & Allmänhets årliga undersökning VA-barometern som presenteras i dag.

Läs mer