What happens in the meeting between scientists and journalists

Report from a Stockholm workshop

The boundary effect is a condition of altered friction and turbulence which occurs in the region where the atmosphere meets the ground. The workshop “Boundary Effect: What happens in the meeting between scientists and journalists” held in Stockholm on Nov 9 2005, explored whether there might be an analogous set of rules that only apply at the interface of science and journalism. If so, how do conditions in this “know-man’s-land” affect science, the media and ultimately society as a whole?

Läs mer


Företagsamma elever – på fritiden!

Pressmeddelande 051004

Intresset för entreprenörskap har ökat i skolan. Lärarna tycker att företagsamhet är viktigt. Men samtidigt säger de sig sakna tid och resurser för att jobba med området. Det visar en ny studie som Vetenskap & Allmänhet, VA, genomfört tillsammans med Nutek. Studien presenteras på ett seminarium i Stockholm den 4 oktober.

Läs mer