Samverkan i fokus på svenskt-finskt seminarium

Att samverkan mellan akademin och det omgivande samhället är ett ämne som engagerar många är tydligt. Närmare hundra deltagare hade anmält sig till seminariet Samverkan – kan vi mäta det? på Citykonferensen i Stockholm. Seminariet var ett samarrangemang mellan Hanaholmen – Kulturcentrum för Sverige och Finland, Sveriges Ingenjörer samt Vetenskap & Allmänhet, VA.

Läs mer


Sökes: Forskare som behöver mycket data

VA söker forskare som vill genomföra experiment med hjälp av tusentals skolelever i hela landet. Massexperimentet ska genomföras under några veckor i anslutning till vetenskapsfesten ForskarFredag den 26 september 2014.

Läs mer


VAs bidrag till regeringens återrapportering om Europa 2020

VA har getts möjlighet att skicka in ett bidrag till regeringens återrapportering av arbetet med att uppfylla målen för EU2020-strategin. I detta bidrag till Statsrådsberedningen redogör VA för de delar av föreningens verksamhet som kan tjäna som ”goda exempel” på aktiviteter som bidrar till att uppfylla målen i EU2020-strategin.

Läs mer


VA bidrar till nationella reformprogrammet för 2014

EU:s tillväxtagenda Europa 2020 har fokus på att lösa vår tids stora samhällsutmaningar. Forskningen har en nyckelroll i den uppgiften och allmänhetens stöd är avgörande för de strategiska satsningar som Europa 2020 kräver. Genom att ge olika grupper möjlighet till dialog med forskare bidrar VA till målen i Europa 2020.

Läs mer


VA starts new EU collaboration to promote responsible research and innovation

Press release 5 January 2014

Vetenskap & Allmänhet, VA, (Public & Science) is the Swedish partner in a new European project involving 30 countries. The aim is to improve the research and innovation process in Europe. The work will be carried out in direct consultation with a range of civil society stakeholders.

Läs mer


Swedes’ confidence in researchers at record high

Press release 4 January 2014

Public confidence in scientists at universities is at a record high in Sweden and there is large support for investment in research, regardless of whether the results will be of immediate use or not. But age is a factor.  It is retired people in Sweden who are the most positive towards scientific progress. However, they are also the ones with the least faith in climate research, whereas young people are the most optimistic. These are results from the latest barometer conducted by Swedish non-profit organisation, VA (Public & Science).

Läs mer