GÄSTKRÖNIKA: Bibliotekariens roll som förmedlare mellan vetenskap och allmänhet

Den första augusti publicerade den tidigare finansministern Erik Åsbrink en debattartikel i Dagens Nyheter om vikten av att historiskt källmaterial släpps fritt. Åsbrink är upprörd över att han inte får tillgång till det arkivmaterial rörande Gunnar Sträng som förvaras i ett privat arkiv. Åsbrink, som skriver en bok om Sträng, argumenterar i egen sak och tonen är något harmsen men principen helt rätt. Öppen tillgång till källmaterial och forskningsdata gynnar alla och stärker ämnets aktualitet.

Läs mer


Trust – a key factor for science in the digital age

Thanks to digital media, science has become more accessible – but which actors are trustworthy? This was discussed at the seminar “Has digital media changed how people feel about science?”, arranged by Vetenskap & Allmänhet and the Royal Institution of Great Britain on 12 July at the ESOF conference in Toulouse, France.

Läs mer


Strengthen Citizen Involvement and Public Engagement in Horizon Europe

The draft of the EU’s next framework programme for research and innovation is not addressing the needs to involve and engage citizens and civil society in research and innovation enough. VA therefore encourages the Swedish government and Swedish members of the European Parliament to act to make Horizon Europe a more citizen-oriented programme.

Läs mer


Strengthen Citizen involvement and public engagement in Horizon Europe!

The current draft of the EU’s next framework programme for research and innovation is not addressing the needs to involve and engage citizens and civil society in research and innovation enough. VA has therefore encouraged the Swedish government and Swedish members of the European Parliament to act to make Horizon Europe a more citizen-oriented programme.

Läs mer


Dialogseminarium: Politiska beslut på vetenskaplig grund

Politiker som lutar sig mot vetenskap skapar bättre politiska förslag! Under Almedalsveckan bjöd Vetenskap & Allmänhet in alla politiska partier och almedalsbesökare till ett samtal om samspelet mellan forskning och politik som en del av kampanjen #Hurvetdudet.

Läs mer