Är högt förtroende ett gott tecken?

I skrivande stund är det tisdagen den 17 december, och för bara ett par timmar sedan presenterade vi årets undersökning om allmänhetens syn på forskning och forskare: VA-barometern. Vi hade den stora lyckan att få hålla till hos Nobelmuseet i Gamla stan i Stockholm, och i taket ovanför publiken hängde foton på alla tidigare Nobelpristagare, som en påminnelse om hur viktigt det är med oberoende, fri forskning. För det är inom grundforskningen som de mest radikala upptäckterna oftast görs, som sedan får effekt på människors liv i form av innovationer inom olika områden. Men innovationer är beroende av att det också görs tillämpad forskning.

Läs mer


Skola på ovetenskaplig grund?

Så kom då äntligen resultaten från senaste PISA-undersökningen. Dock visade de tyvärr att elevernas resultat fortsätter att sjunka och att Sverige presterar under snittet för OECD-länderna i alla ämnen. Matematik: sämre än i PISA 2009 och sämst i norden. Läsförståelse: sämre än 2009, nu fjärde sämsta OECD-landet. Naturvetenskap: sämre än 2009, sjunde sämsta OECD-landet.

Läs mer