Anmälan till 2023 års föreningsmöte för Vetenskap & Allmänhet

Varmt välkommen till VAs årsmöte onsdagen den 11 oktober! Välkommen också till VA-dagen med tema forskning och politik samma dag kl. 13:00–16:00. Anmäl dig nedan.

Träffa VAs nytillträdda generalsekreterare Ulrika Björkstén på årsmötet. Foto: Ben Libberton/VA

Inbjudan till VAs årsmöte sänds till kontaktpersoner och högsta företrädare för varje medlemsorganisation samt till individuella medlemmar. En företrädare per medlem har rösträtt vid årsmötet. Handlingar sänds till anmälda en vecka i förväg. Årsmötet går också att delta i digitalt. Zoom-länk skickas ut dagen före.

Tid: Onsdagen den 11 oktober 2023, kl. 11:00–12:00, med efterföljande VA-dag, kl. 13:00–16:00.
Plats: Tekniska museet, Eventrummet, Museivägen 7 i Stockholm (och digitalt på Zoom).

Anmäl dig till årsmötet och VA-dagen nedan. Här kan du också läsa mer om årets tema forskning och politik.

Fill out my online form.

Kontakt

Ulrika Björkstén

[email protected]