Vetenskap angår alla!

Tusentals frivilliga har hjälpt forskare kartlägga plast i naturen

Resultatet är här från Sveriges största plastexperiment. Med hjälp av privatpersoner, föreningar och skolelever har vi under två år undersökt en area på nästan 830 000 kvadratmeter och samlat in 60 000 plastobjekt. Resultatet från medborgarforskningen visar att fimpar, förpackningar och plastpåsar är de identifierade plastskräp som är vanligast.

Medborgarforskning för ökad kunskap om äldres psykiska hälsa

EU-projektet Re-MEND syftar bland annat till att förbättra kunskapen om psykisk hälsa och ohälsa bland vård- och omsorgspersonal liksom hos allmänheten. I den medborgarforskning som nu planeras deltar äldre personer i flera av forskningens olika faser. Genom fokusgrupper och science caféer undersöks attityder, kunskapsglapp och behov samtidigt som frågan synliggörs.

GÄSTKRÖNIKA: Låt vetenskaplig bildning bli ett huvudstråk i skolan!

Behövs akademisk folkbildning? Alltså forskningsinformation utan sidoblickar på specifik nytta. Jag tror det. Med författaren Gunnar Ekelöf skulle jag hävda att det opraktiska är det sant praktiska i längden.

Sökes: Forskare som vill lånas ut

Låna en forskare går ut på att forskare besöker skolor och berättar om sitt arbete. Lånen gör det möjligt för elever runt om i landet att få inblick i forskning på ett enkelt sätt. Förra lånades forskare ut till 373 klasser – nu söker vi dig som vill lånas ut i september 2024!