Svenska folket: För lite vetenskapliga fakta i valrörelsen

Pressmeddelande 20221214

Skapad:

2022-12-14

Senast uppdaterad:

2023-10-05

En majoritet av svenskarna (58 procent) anser att politiker använde sig av vetenskapliga fakta i för liten utsträckning under valrörelsen. Fyra av tio tycker att man tar för liten hänsyn till forskning vid politiska beslut. Det visar den nya VA-barometern, som görs av föreningen Vetenskap & Allmänhet.

– Vi ser att människor efterfrågar politik som är bättre grundad i vetenskap och fakta, säger Lina Rådmark, utredare på Vetenskap & Allmänhet.

VA-barometern undersöker den svenska allmänhetens attityder till vetenskap och forskare och har genomförts varje år sedan 2002. Studien baseras på telefonintervjuer med cirka 1 000 personer i åldern 16–74 år.

I årets undersökning ställdes extra frågor kopplade till politik. Tre av tio har ganska eller mycket stort förtroende för politiker i riksdagen (34 procent) respektive i kommuner (31 procent). Bara två procent upplever att svenska politiker grundar sina åsikter och ståndpunkter övervägande på fakta. Kvinnor anser i högre grad än män att för lite hänsyn tas till forskning vid politiska beslut (41 respektive 35 procent).

Rekordstort förtroende för forskning

Svenskarnas förtroende för forskning och forskare är högt och stabilt. I år svarar 84 procent att de har ganska eller mycket stort förtroende för forskning, en ökning med sju procentenheter jämfört med förra året, och det högsta värdet sedan frågan först ställdes år 2017. 87 procent har ett ganska eller mycket stort förtroende för forskare vid universitet och högskolor.

Kvinnor har större förtroende

89 procent av kvinnorna, jämfört med 80 procent av männen, har ganska eller mycket stort förtroende för forskning. Kvinnor har haft större förtroende för forskning än män sedan 2020. Innan dess syntes ingen skillnad mellan könen.

Ökad tilltro till den tekniska utvecklingen

70 procent tror att den tekniska utvecklingen kommer göra våra liv bättre de kommande 10–20 åren, jämfört med 64 procent 2020. Ökningen syns främst bland högutbildade.

Läs mer och ladda ner VA-barometern 2022 här!


Mer information

Direktsändning med presentation av resultaten går att följa digitalt den 14 december kl. 08:30–09:30 på https://v-a.se/live/

VA-barometern finns tillgänglig att läsa och ladda ner på Vetenskap & Allmänhets webbplats. För att få högupplösta grafer, kontakta [email protected].

Kontakta oss:

Lina Rådmark, utredare Vetenskap & Allmänhet
[email protected], tel 070-239 93 98.

Lena Söderström, pressansvarig Vetenskap & Allmänhet
[email protected], tel 070-716 06 44.

Högupplösta porträttbilder för publicering

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]