GÄSTKRÖNIKA: Forskningskommunikation begripliggör beslut

Skapad:

2022-12-21

Senast uppdaterad:

2023-04-17

Eva Ankarberg, kommunikation och marknadschef på VTI - Statens väg- och transportforskningsinstitut. Foto: VTI-Elsa Bolling Landtblom

VTI:s forskning och utveckling påverkar så gott som alla svenskars vardag. Alla transporterar vi oss från A till B på ett eller annat sätt. Alla lever vi på den jord som behöver hanteras annorlunda för att vi ska kunna fortsätta leva på den långsiktigt. Forskningsresultat som angår och påverkar i princip alla vill vi ju såklart ska nå i princip alla.

I praktiken ligger resultat från VTI-forskning till grund för beslut som räddar liv i trafiken, utvecklar hur vi reser samt bidrar till en mer hållbar utveckling inom transportsektorn. Kunskapen från Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, ger beslutsunderlag till aktörer inom alla trafikslag och får i många fall direkta tillämpningar i såväl nationell som internationell transportpolitik och praktik.

Att det är praktiskt tillgängligt betyder inte att alla kan eller vill ta till sig en forskningsrapport, hur ”open source” och intressant den än är.

Spridning av resultat kan ske genom rapporter till uppdragsgivare, artiklar eller genom forskarkonferenser. De flesta rapporter är för all del öppna och tillgängliga för vem som helst. Men att det är praktiskt tillgängligt betyder inte att alla kan eller vill ta till sig en forskningsrapport, hur open source och intressant den än är. Resultaten tillgängliggörs också i VTI:s egna kanaler – via webbplats, nyhetsbrev och i sociala medier samt via pressmeddelanden. Men vi vill mer.

Vi vill växla upp och hitta smarta, resurseffektiva sätt att nå målgrupper som berörs av vår forskning. Många av våra forskare känner igen sig i titeln från rapporten Jag vill men hinner inte! – forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap som Vetenskap & Allmänhet tog fram för några år sen.  Därför är vårt medlemskap i Vetenskap & Allmänhet en del i vår ambition att ge forskarna inspiration och verktyg att kommunicera sina resultat bredare i de lägen det är strategiskt att göra så. Vi behöver ständigt vara på tå för att sprida resultat från vår forskning där den kan göra nytta.

Genom att nå ut med bakomliggande resultat kan vi bidra till att göra de beslut som fattas om trafik och mobilitet begripliga och kanske även motivera till önskat beteende i många situationer.

Varför är det bra med automatiska fartkameror? De vägsträckor där de har införts har 40 procents lägre dödlighet och 15 procents lägre risk att skadas allvarligt vid en olycka. Vilka faktorer påverkar trafiksäkerheten kring användning av A-traktorer och mopedbilar? Genom tvärvetenskapliga studier som även tar hänsyn till attityder och beteenden tecknas en bild som kompletterar inslag om teknik och lagar. Eller ett alldeles färskt exempel: Polisen får ett nytt identifieringsljus på sina bilar – vilken forskning ligger bakom det beslutet? Genom att nå ut med bakomliggande resultat kan vi bidra till att göra de beslut som fattas om trafik och mobilitet begripliga och kanske även motivera till önskat beteende i många situationer.

Tillsammans kan vi höja tilltron till fakta och vetenskap i opinion och debatt.

Här är själv verkligen inte bäste dräng. Ett medlemskap i VA kan inspirera oss på VTI genom goda exempel från den imponerande samling institut och lärosäten som finns bland medlemmarna, de aktiviteter som ordnas och de studier som bedrivs inom föreningen. Tillsammans kan vi höja tilltron till fakta och vetenskap i opinion och debatt. Inte minst viktigt i tider då desinformation och fake news flödar i samhället.

/Eva Ankarberg

kommunikation och marknadschef på VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Eva Ankarberg kommunikation och marknadschef för VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, har en akademisk bakgrund inom kultur-, medie- och samhällsvetenskap. VTI är ett forskningsinstitut som bedriver forskning och utveckling inom transportområdet. Mer än hälften av medarbetarna inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen och VTI har egna professorstjänster.

VTI har varit VA-medlemmar sedan 2023. Läs mer om organisationen här.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *