GÄSTKRÖNIKA: Att visualisera det vi ännu inte sett

Skapad:

2022-08-25

Senast uppdaterad:

2023-04-17

Att framtiden måste se helt annorlunda ut än vad den gör idag för att vi ska kunna hålla oss inom planetens gränser är klart. Och att visualiseringar av processer och konkretisering av målbilder är viktiga för att lyckas med vad man än företar sig är lika klart. Den här krönikan handlar om vikten av att visualisera komplexitet för att möjliggöra en framtid som vi ännu inte sett.

Siri Maassen, Azote kommunikationsbyrå

Vi står mitt uppe i en global systemomställning pådriven av den mänskliga utvecklingen som baserats på en resursifiering av hela vår planet. De ekologiska ramar som mänskligheten måste hålla sig inom, för att inte riskera att destabilisera planeten och därmed urholka möjligheter för global mänsklig välfärd, är på väg att överträdas område efter område. Lösningen är därmed något annat än det vi gjort och sett hittills. Men hur ser sådana lösningar ut? Hur ser en annan framtid ut? Och hur ser vägen dit ut? Jag som skriver den här gästkrönikan arbetar på byrån Azote, och vi jobbar med att göra forskning om en hållbar omställning tillgänglig och inspirerande.

Vi jobbar med att göra forskning om en hållbar omställning tillgänglig och inspirerande

Hållbarhetsfrågorna är superkomplexa. De är flerdimensionella och därmed svåra att förstå. Samtidigt besitter vi i dag otroliga mängder kunskap och data – information som behöver komma flera till del men som hindras från att tillgängliggöras i all sin komplexitet. Typiskt sett händer en av två saker; antingen landar vi i ett teoretiskt och svårbegripligt resonemang, eller så förenklas budskapet så till den grad att det tappar i betydelse. Men genom att använda oss mer av bilder och visualiseringar kan vi lättare förstå saker som annars uppfattas som väldigt krångliga. Vi kan skapa gemensamma målbilder och framtidsidéer som engagerar och underlättar för samarbete mot det gemensamma målet. Och vi kan tydliggöra förutsättningar och processer som underlättar för arbetet på vägen mot målbilden.

Genom att använda oss mer av bilder och visualiseringar kan vi lättare förstå saker som annars uppfattas som väldigt krångliga.

Att ta till visuella uttryck är ju verkligen inget nytt. Mänskligheten har i alla tider använt sig av bilder för att förmedla berättelser. Och att visualisera målbilder är ju vanligen förekommande inom till exempel idrotten, förändringsledning i organisationer, och inom marknadsföring. Men när vi pratar hållbarhetskommunikation baseras kommunikationen till stor del på kristänkande. Vi vet var vi står, men inte vart vi ska. Rädsla, osäkerhet, oro och kanske till och med panik kantar omställningsbudskapen och riskerar därmed att sätta käppar i hjulet för den kraft som vi alla behöver bära med oss för att bidra till en utveckling som håller sig inom planetens gränser.

Därför är vi övertygade om att just visuell kommunikation är en viktig pusselbit för att skapa förändringskraft i omställningsarbetet. För vi behöver en gemensam förståelse och berättelse kring både vilka utmaningar vi står inför, och hur den där andra – mer hållbara – världen kan se ut. Allt detta kan visualiseringar hjälpa oss med. Så låt oss alla hjälpas åt att visualisera mera. Skapa bilder för våra mottagares ögon. Bilder som kan trigga både fantasi och engagemang.

/Siri Maassen

kommunikationsstrateg på Azote 

Kommunikationsbyrån Azote har under drygt 20 års tid tillgängliggjort komplex hållbarhetsforskning genom banbrytande visualiseringar av olika slag.

Azote har varit VA-medlemmar sedan 2022 läs mer om företaget här

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *