Forskningskommunikation i fokus – ta del av två samtal

Pågår det en kamp om kunskap i Sverige? Påverkas uppfattningen om forskning när olika budskap sprids från många håll? Hur kan vi stärka forskningskommunikationen i Sverige? Det är några frågor som  diskuterades i två samtal den 1 juni, som båda går att se i efterhand.

Forskningskommunikation och kampen om kunskap

På Skissernas museum i Lund arrangerade VA-medlemmen Lunds universitet halvdagskonferensen Forskningskommunikation och kampen om kunskap. VA:s generalsekreterare Cissi Askwall deltog i ett av tre panelsamtal, tillsammans med Linda Fagerström, Linnéuniversitetet, Victor Malm, Expressen, Peter Pagin, Stockholms universitet, och Ida Östenberg, Göteborgs universitet. 

Bland annat diskuterades de bristande incitamenten för forskare att kommunicera och samverka med andra delar av samhället. Rapporten Jag vill men hinner inte om hur forskare i Sverige ser på kommunikation och öppen vetenskap citerades flera gånger. De flesta menade att det pågår en kamp mellan olika aktörer som alla har kunskapsanspråk.

Forskningspolitiska dagen

Samtidigt arrangerade VA-medlemmen Vetenskapsrådet den Forskningspolitiska dagen. Konferensen samlade cirka 300 deltagare och ville med avstamp i pandemin samla och samtala om lärdomar och erfarenheter inför framtiden.

VA:s biträdande generalsekreterare Gustav Bohlin ledde ett samtal om forskningskommunikation tillsammans med Jim Kronhamn, MSB, Niklas Arnberg, Umeå universitet, och Sofia Wadensjö Karén, Utbildningsradion. Samtalet kretsade bland annat kring vilka roller enskilda forskare, medier och expertmyndigheter spelar i dagens forskningskommunikation. 


Lägg till en kommentar