Tedags från söder till norr – för att undersöka jordhälsan

Snart dimper det ned paket med tepåsar i brevlådor runt om i landet.  Men här hägrar ingen fikastund, påsarna ska grävas ned för att studera nedbrytning och jordhälsa. Tea Tales (Tepåsar berättar) är i full gång!

 

Under workshopparna diskuterade deltagarna bland annat vilka funktioner som vore bra att ha i den interaktiva karta som skapas under projektet Tea Tales.

Under våren har lärare, forskare, fritidsodlare och lantbrukare från söder till norr deltagit i digitala workshoppar för att lära sig mer om jordhälsa – och samskapa en interaktiv karta. Med hjälp av kartan kommer alla som vill att kunna undersöka  jordens nedbrytningsförmåga på olika platser i Sverige.

Under workshopparna har deltagarna fått fundera på hur de skulle vilja använda kartan och vilka funktioner som vore bra att ha. Till exempel efterfrågades information om jordmån och möjligheten att jämföra olika platser med varandra. Deltagarnas tips och inspel spelar en viktig roll när kartan nu ska utformas och programmeras.  

Dags att gräva

I dagarna skickas de första paketen med tepåsar ut till deltagarna som ville genomföra ett eget tepåseexperiment. De ska sedan gräva ned dem på platsen de vill undersöka, låta dem ligga i några månader och sedan gräva upp dem igen.

Genom att väga tepåsarna före och efter tiden i jorden går det att dra slutsatser om hur snabbt organiskt material (i det här fallet grönt respektive rött te) bryts ner på den specifika platsen. Metoden kallas för Tea Bag Index (TBI-metoden) och har tidigare använts av tusentals frivilliga jorden över i olika medborgarforskningsprojekt, bland annat Tepåseförsöket, som var ForskarFredags massexperiment 2015. 

Öppet för fler

I höst samlas deltagarna igen för att diskutera experimentet och tycka till om en prototyp av kartan. Kartan kommer att kompletteras med filmklipp där människor delar sina erfarenheter av tepåseexperimentet för att inspirera fler att gräva ned tepåsar och använda kartan. Kartan kommer också, tillsammans med en lektionsplan, att kunna användas i undervisning om markens funktion.

Tea Tales pågår till augusti 2023 och är ett samarbete mellan Umeå universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Hushållningssällskapet och VA. Projektet finansieras av Formas.

Vill du delta i projektet? Mejla [email protected] eller gå med i Tea Tales Facebook-grupp.

Mer information

Under workshopparna berättade Håkan Wallander, professor i markbiologi och miljövetenskap vid Lunds universitet,  också om det myllrande livet i jorden och om hur framtidens jordbruk kan se ut.  Se den i spelaren nedan.


Lägg till en kommentar