Skolelever och forskare i unikt forskningsprojekt om plastskräp

Skapad:

2022-03-17

Senast uppdaterad:

2022-12-15

Pressmeddelande 20220317: Plastskräp i haven får stora konsekvenser för människor, växter och djur, men det är ett problem som börjar på land. I Plastexperimentet får elever vara del av ett forskningsprojekt som ska kartlägga hur mycket plastskräp det finns i olika naturtyper i Sverige. Målet är att över 60 000 personer deltar i projektet.

Plast är ett bra och viktigt material – lätt, formbart och tåligt. Men det är också det som gör plast problematiskt för miljön. Plast i naturen är ett av dagens stora globala miljöproblem. En överanvändning av engångsplast och förpackningar samt bristande avfallshantering gör att plast många gånger hamnar i naturen istället för att återvinnas. För att minska mängden plastskräp i naturen behöver vi förstå mer om var, när och varför plast hamnar där. Under 2022 kommer elever och senare alla som vill över hela Sverige hjälpa forskarna med just det. 

”Jag hoppas att projektet kommer att ge oss ny kunskap om orsaken till att plasten hamnar i naturen; var i kedjan det brister. Med bättre kunskaper om problemet kan vi också hitta bättre lösningar”, säger professor Bethanie Carney Almroth som är forskare i ekotoxikologi och zoofysiologi på Göteborgs universitet och vetenskapligt ansvarig för Plastexperimentet.

”Plasten finns överallt, på de högsta bergen såväl som i de djupaste haven, och det blir bara mer och mer. Det är en avgörande framtidsfråga att minska nedskräpningen av plast. Men för att kunna veta vilka insatser som ger mest nytta, behövs mer kunskap. Därför känns det fantastiskt roligt att få vara med i en av de största undersökningarna någonsin”, säger Johanna Ragnartz, vd Håll Sverige Rent. 

Genom ett rikstäckande medborgarforskningsprojekt där deltagarna samlar in och analyserar plastskräp, kommer skolelever tillsammans med en forskare göra en vetenskaplig studie av omfattningen av plast i svensk natur. Hur mycket plast finns det i naturen? Vilket typ av plast är det och hur varierar det mellan olika platser och naturtyper? är några av frågorna vi vill få svar på. 

”Plastexperimentet är ForskarFredags årliga massexperiment där deltagarna hjälper forskare i ett riktigt forskningsprojekt. För elever blir detta en unik möjlighet som både ökar intresset och förståelsen för vetenskap samtidigt som forskarna får in stora mängder data från hela Sverige, som de inte hade kunnat samla in utan allmänhetens hjälp”, berättar Martin Bergman, projektledare och utredare på den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Efter insamling av plastskräp i en av sex naturtyper finns möjlighet att göra en bestämning av plasten i en frivillig andra del av plastexperimentet, analysdelen. Detta görs med hjälp av en bestämningsnyckel och ett experiment där man testar plastens egenskaper i t.ex. vatten, i olja och under förbränning. Utfallet av testerna genererar genom nyckeln en bestämning av plast (polymertyp). 

Plastexperimentet sker under två perioder 2022:

  • För skolor under veckorna 17–18 i samband med Håll Sverige Rents Skräpplockardagarna.
  • För skolor, föreningar och privatpersoner under veckorna 37–38 inför den nationella vetenskapsfestivalen ForskarFredag som samordnas av föreningen Vetenskap & Allmänhet, VA. Nu öppnas Plastexperimentet upp för alla intresserade att delta.

Projektet bygger på det danska medborgarforskningsprojektet Plastforurening i vand och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, föreningen Vetenskap & Allmänhet, vetenskapsfestivalen ForskarFredag och Håll Sverige Rent. Plastexperimentet finansieras delvis av EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa (GA No:101061464) via European Researchers’ Night.

Läs mer om Plastexperimentet och hur man anmäler sig på www.plastexperimentet.se

Pressbilder finns på: https://www.flickr.com/photos/vetenskapoallm/albums/72177720296847881

Kontakt

Bethanie Carney Almroth
Professor Göteborgs universitet
Tel: 031-786 36 73 Mejl: [email protected]

Martin Bergman
Projektledare Vetenskap & Allmänhet
Tel: 070-255 38 91 Mejl: [email protected]

Pontus Tengby
Kommunikationschef Håll Sverige Rent
Tel:+46 707 23 44 93 Mejl: [email protected]

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *