20 år av dialog och öppenhet – hurra för VA!

Skapad:

2022-02-02

Senast uppdaterad:

2022-05-15

I år är det 20 år sedan Vetenskap & Allmänhet grundades – det firas under hela 2022 med seminarier, aktiviteter och en ny verktygslåda för öppen vetenskap. Under jubileumswebbinariet den 28 januari stod VAs historia, utveckling och medlemmar i fokus. Följ med på VAs resa!

Majléne Westerlund Panke, VAs initiativtagare och första ordförande, berättade om hur idén till Vetenskap & Allmänhet föddes. I slutet av 1990-talet var hon riksdagsledamot och ordförande för RIFO, Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare. Hon medverkade då i en parlamentarisk kommitté om bioteknik.

–  Det var under den mest hektiska GMO-debatten och vi var ute mycket och lyssnade av forskare och det civila samhället. Jag slogs av att det behövdes en plattform för att föra en dialog om forskning i ett annat tonläge, berättade Majléne Westerlund Panke, som startade arbetet med att leta sponsorer och hitta rätt verksamhetsform.

De första åren

2002 bildades så Vetenskap & Allmänhet, en ideell förening med till att börja med fjorton medlemsorganisationer. En av dem var SULF, där Göran Blomqvist var förbundsdirektör. Han var även ledamot i VAs styrelse.

–  Vi på SULF tyckte att det var en jättebra idé att skapa en nationell plattform för samverkan. Det behövdes en fristående organisation som kunde vara mer snabbfotad. Kring millennieskiftet var det många frågor som diskuterades mycket bland allmänheten och där det fanns en efterfrågan efter kunskap, idéer och diskussion, sade han.

Jag slogs av att det behövdes en plattform för att föra en dialog om forskning i ett annat tonläge. – Majléne Westerlund Panke, VAs initiativtagare och första ordförande

ForskarFredag och VA-baromtern framgångsfaktorer

När Agneta Bladh tillträdde som ordförande 2010 hade de 14 medlemsorganisationerna i VA blivit 68. Under hennes fem år fortsatte antalet medlemmar att stiga, samtidigt som antalet anställda på kansliet växte snabbt. Hon såg framför allt tre faktorer bakom framgången.

–  Nummer ett är att forskningskommunikation är en fråga som engagerar långt utanför akademin, vilket bland annat synts i intresset som politikerna har visat för VAs evenemang. För det andra har det funnits ett kompetent kansli redan från början. Den tredje faktorn är de två flaggskeppen: ForskarFredag inklusive Forskar Grand Prix, där forskare får berätta om vad de gör på ett begripligt sätt och VA-barometern, där man får reda på vad allmänheten verkligen tycker om forskning, sade Agneta Bladh.

Vetenskapsfestivalen ForskarFredag har samordnats av VA sedan 2006. Under den sista veckan i september anordnar ett 40-tal arrangörer runt om i landet mängder av aktiviteter.

–  I år fortsätter vi med förra årets succé, en bokningsplattform för att låna en forskare. Tanken är att göra det så enkelt som möjligt att ta del av vad en forskare gör genom att boka ett besök till klassrummet, antingen på plats eller digitalt, sade Julia Brink, projektledare ForskarFredag.

Hon berättade också om ForskarFredags årliga massexperiment, där lärare, elever och andra hjälper forskare i olika medborgarforskningsprojekt. Under åren har skolbarn till exempel mätt luften i sina klassrum, tränat på källkritik och fått koll på hur mycket mat de slänger. I år påbörjas Plastexperimentet, där elever kartlägger och undersöker plast de hittar i naturen. Det tvååriga projektet genomförs tillsammans med VA-medlemmen Håll Sverige Rent.

Medlemmarna och jubileumsåret 2022

 Joanna Lewis är Public Engagement Officer på ESS, European Spallation Source, en av VAs nyaste medlemmar. 

– Jag är intresserad av den expertis som VA kan bidra med till vår organisation och vi vill vara en del av framtida samarbeten – kanske göra ett massexperiment tillsammans, sade Joanna Lewis.

I dag har Vetenskap & Allmänhet 99 medlemsorganisationer och ett 40-tal individuella medlemmar.  

–  ­Det är ni som är VA; stort tack för att ni är medlemmar! Hela det här året kommer VA att göra extra mycket för och med er, sade Cissi Askwall, VAs generalsekreterare.

Hon nämnde särskilt jubileums-VA-dagen den 12 oktober och en verktygslåda för öppen vetenskap som VA just nu håller på att ta fram.

Liten organisation, stor kompetens

Studier och undersökningar har varit en viktig del av VA sedan starten och föreningen har publicerat mer än 100 rapporter. Martin Bergman, utredare på Vetenskap & Allmänhet, berättade om några av dem.

–  Vi vill förstå gränssnittet mellan allmänhet och forskare, hur ser interaktionen ut och vilka kanaler används. När vi vet det kan vi utveckla och stimulera dialogen mellan forskning och samhälle. Ryggraden har alltid varit VA-barometern som undersöker allmänhetens attityder till vetenskap och forskning, sade Martin Bergman.

Maria Hagardt, internationell samordnare och kommunikatör, berättade om hur VAs internationella samarbeten vuxit i antal och betydelse, och hur fokus skiftat från kommunikation om forskning till samverkan med samhället. Genom åren har VA varit med i en rad EU-projekt, som ReThinkOrion Open Science och European Citizen Science.

–  Vi är ingen stor organisation, men tillsammans med våra 50 europeiska projektpartners får vi tillgång till en otrolig kompetensbas som vi kan dela med av oss till våra medlemmar och till forskarsamhället och beslutsfattare i Sverige, sade Maria Hagardt.

Manifestationer, debattinlägg och möten med politiker är också en del av VAs arbete för att påverka på strukturell nivå och främja dialogen om forskning i samhället.

Vi vill förstå gränssnittet mellan allmänhet och forskare, hur ser interaktionen ut och vilka kanaler används. När vi vet det kan vi utveckla och stimulera dialogen mellan forskning och samhälle. – Martin Bergman, utredare VA

Vetenskap & Allmänhets roll som brygga mellan vetenskap och allmänhet poängterades särskilt av VAs ordförande Ann Fust, när hon avslutade webbinariet.

–  I dessa tider av faktaresistens och pandemi är VA minst lika relevant som när vi startade. På sikt skulle jag önska att vi får ännu fler medlemmar från allmänheten. Det är också viktigt att vi fortsätter jobba med unga människor och vi vill göra saker tillsammans med våra medlemmar, så hör av er om ni har idéer. Grattis till oss alla, för det är vi som är VA!

Under webbinariet fick deltagarna dela med sig av sina tankar om vad Vetenskap & Allmänhet är för dem, och vad de skulle vilja se mer av under jubileumsåret och framöver. Här är några av deltagarnas svar:


På denna sida kan du läsa om vad som händer under Vetenskap & Allmänhets jubileumsår.


Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *