Forskarna visar vägen med bästa luften

Vilken väg genom city är bäst för andningsvägarna just nu? Det ska den som rör sig i Stockholm kunna se i sin mobil, på skärmar och på ljustavlor vid knutpunkter. I projektet CitizAir arbetar KTH, SLB-analys och Vetenskap & Allmänhet med att synliggöra luftdata ihop med stockholmarna.

Fotograf: Lennart Johansson

De två luftföroreningar som påverkar stockholmares hälsa mest är kvävedioxid och mikropartiklar (PM10). Därför ska halterna av de föroreningarna tydligt visas och visualiseras lokalt, just där halterna uppmätts. Det blir också möjligt att interagera med skärmarna, liksom att ladda ner data från dem till sin mobiltelefon.

– På så sätt kan stockholmare fatta informerade beslut om vilken väg de ska ta eller vilket transportsätt de bör välja. I förlängningen blir de också bättre rustade för att kunna diskutera och själva påverka beslut och policies som rör miljön, säger Mario Romero, docent vid KTH och projektledare för CitizAir.

SLB-analys är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm som övervakar luft- och ljudmiljön. Det är deras öppna data som ska göras mer tillgängliga. 

– Halterna av luftföroreningar i Stockholm varierar stort, både geografiskt och över tid. Det kan vara av stort intresse för både medborgare och beslutsfattare att ta del av dessa data på ett interaktivt sätt säger Dr. Magnuz Engardt, på SLB-analys.

Målet är att skapa en interaktiv förstärkt verklighet, som kopplar samman aktuell luftdata och informationsskärmar i stadsmiljön med en app i stockholmarnas mobiler. Projektet startade i slutet av 2021 och år 2024 ska det gå att se stockholmsluftens kvalitet på interaktiva skärmar.

– Visualiseringarna kommer att utvecklas tillsammans med stockholmarna så att vi utgår från deras intressen och behov. Syftet är att engagera och involvera oss som bor och vistas i staden i vår närmiljö, säger Maria Hagardt, projektledare på Vetenskap & Allmänhet, som ansvarar för projektets kommunikation och dialog med stockholmarna.

Allt som utvecklas inom CitizAir kommer att publiceras öppet och vara möjligt att använda i andra städer och delar av världen. På så vis vill projektet bidra till en hållbar utveckling av städer och stadsliv och därmed till flera av de globala hållbarhetsmålen. CitizAir finansieras av forskningsrådet Formas.

Mer information

Vill du veta mer om CitizAir? Ta kontakt med Maria Hagardt, projektledare och internationell samordnare på VA.


Lägg till en kommentar

2 kommentarer

 1. Gunnar Hellberg |

  Mycket märkligt. Hur kan en organisation som väl har allmänhetens bästa för ögonen involvera sig i aktiviteter som verkar leda till begränsningar i Stockholmarnas rörelsefrihet? När det gäller det dyrbaraste vi har, luften vi andas, borde ansträngningarna riktas mot generella åtgärder och forskning för att förbättra luftkvaliteten.

  Svara
  • Lotta |

   Hej, CitizAir-projektet ska underlätta för Stockholmare som har problem med andningsvägarna att hitta den bästa vägen att ta sig fram genom staden. Projektet kommer samtidigt att hjälpa enskilda och organisationer, att lyfta frågan och påverka beslutsfattare att förbättra Stockholmsluften.
   Med vänlig hälsning, Lotta

   Svara