VAs generalsekreterare invald som ledamot vid KSLA

Cissi Billgren Askwall, journalist, kommunikatör och generalsekreterare för Vetenskap & Allmänhet (VA), har valts in som en av sju nya ledamöter i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) Allmänna avdelning.

Cissi Billgren Askwall. Foto: Gustaf Waesterberg

KSLA är en av VAs medlemsorganisationer. Akademiens Allmänna avdelning behandlar frågor som rör naturresurser, naturvård, miljö, landskap, kultur, landsbygd, kunskapsförmedling och samhällsplanering. 

Cissi Billgren Askwall och Vetenskap & Allmänhet arbetar för att främja öppenhet och dialog mellan allmänhet och forskare, och att göra vetenskap och kunskap tillgänglig för alla. Hon är också engagerad i frågor som rör faktaresistens, källkritik och gränssnittet mellan fakta och värderingar. 

– Jag blev väldigt överraskad och glad över invalet, och ser fram emot att ta del i akademiens arbete. På ett övergripande plan bidrar all KSLAs verksamhet till att tillsammans med de gröna näringarna bidra till en hållbarare framtid, säger Cissi Billgren Askwall.

Hon har varit aktiv i KSLAs forskningsutskott de senaste fyra åren. Syftet med utskottets arbete är att bidra till att skapa förutsättningar för att beslut som rör de gröna näringarna kan fattas på goda kunskapsmässiga grunder. 

– Det kan vara att identifiera kunskapsbehov, stärka finansieringen av relevant forskning, och att erbjuda mötesplatser för dialog, samverkan och idéutbyte, säger Cissi Billgren Askwall.


Lägg till en kommentar