Kommunikation om corona – Medierapportering och förtroende i samband med covid-19-pandemin

VA-rapport 2021:4

Covid-19-pandemin har inneburit stora utmaningar för samhället. En grundläggande aspekt för att kunna möta dessa utmaningar är kommunikation. Enskilda människor, organisationer, och länder har alla ställts inför en mängd beslut som måste tas på ett bristfälligt, men framväxande, kunskapsunderlag.

 

För att förstå hur människor nås av och uppfattar information om den pågående pandemin, och hur detta är kopplat till hur utbrottet kommuniceras i media har Vetenskap & Allmänhet utfört en undersökning i realtid, i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Södertörns högskola.

Studien består av två delar. I dessa har vi:

 1. följt allmänhetens syn på medierapporteringen om coronaviruset samt förtroende för olika yrkesgrupper som uttalar sig om viruset. Underlaget består av 16 webbaserade enkätundersökningar under perioden mars 2020–april 2021. Vid varje undersökning deltog minst 1 000 personer.
 2. analyserat innehållet i digitala nyhetsartiklar om coronaviruset och forskning i Sveriges television (SVT), Dagens Nyheter (DN) och Aftonbladet vid fem olika tidsperioder mellan april 2020–maj 2021. Tidsperioderna sammanfaller med tre toppar och två dalar i smittspridningen och vårdbehovet i Sverige.

Resultaten visar bland annat:

 • Närmare nio av tio svenskar har under hela mätperioden haft stort förtroende för läkare och annan sjukvårdspersonal samt forskare när de uttalar sig om coronaviruset i nyhetsmedier.
 • Traditionella nyhetsmedier som TV, tidningar och radio har varit den svenska allmänhetens främsta källa till information om coronaviruset.
 • Majoriteten av rapporteringen är av rapporterande karaktär, medan mindre andelar består av kommenterande respektive argumenterande artiklar. Granskande artiklar förekommer i väldigt liten utsträckning.
 • De vanligaste ämnena i rapporteringen är restriktioner/riktlinjer, smittspridning och vaccin. Andra vanligt förekommande ämnen är situationen på sjukhusen, politik, ny forskning respektive ekonomi.
 • Forskare (särskilt från det medicinska området) är yrkesgruppen som oftast kommer till tals i rapporteringen, följt av myndighetsrepresentanter och journalister. Från och med den andra tidsperioden ökar andelen forskare från samhällsvetenskapliga ämnen.

Studien har genomförts med stöd av Anne-Marie och Gustaf Anders stiftelse för mediaforskning, Karolinska Institutet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Södertörns högskola, Wenner-Gren Stiftelserna och Vetenskapsrådet.

Ladda ned hela rapporten i pdf-format här.

I samband med rapportsläppet arrangerade Vetenskap & Allmänhet och Institutet för mediestudier ett seminarium. Se det här!


Lägg till en kommentar

2 kommentarer

 1. Sven Jonsson |

  Trots att vi idag lever i informationsåldern, där de digitala verktygen gör att vi kan erhålla data och information snabbt, enkelt och smidigt. Trots att denna pandemi är ett hot om liv, där uppdaterad kunskap är viktigt. Trots detta så levererar denna rapport ett år gammal data(i alla fall det man presenterade på TV4:S morgon-TV avseende främsta källa). Dagens vetenskapliga arena måste bli mer snabbfotad att mer ge rapporter som tenderar mot realtid. Intressant data om 2020, men styrkan i rapporten hade varit mer solid med data både från mars/sept 2020 tillsammans med data mars/sept 2021.

  Svara
  • Vendela Kjerner |

   Tack för din kommentar! Datainsamlingen sträcker sig mellan mars 2020–april 2021 för enkäterna och april 2020–april 2021 för medieanalysen. Vi har dock inte haft möjlighet att ställa alla frågor vid samtliga enkättillfällen. Håller med om att det finns ett stort värde av att nå ut med information tidigt. Vi har därför löpande redovisat resultaten från de 16 enkättillfällena i separata webbartiklar.

   Svara
 2. Magnus Berg |

  Din kommentar väntar på godkännande.

  Vilken bullshit.

  Vad är poängen med att fråga mediekonsumenter om deras förtroende för media? Måste man vara lika intelligent som mig för att inse att detta bara blir ett cirkelresonemang? De flesta mediekonsumenter har inga andra informationskällor – om jag nu ska vara snäll och kalla dem det – än mainstreammedia. Alla MSM skriver och säger samma sak. Då blir det så klart ett relativt stort förtroende för media oavsett om de ljuger till 100%, eftersom mediekonsumenterna inte får någon annan information. Hur skulle mediekonsumenterna kunna ha en avvikande mening när de marineras i en och samma nyhetsvärdering, nyhetsvinkel, ständigt samma sk experter osv i alla mainstreammedier. Avvikande åsikter har inte getts mycket utrymme och då har de framställts som just avvikare från den rätta linjen.
  Så varför undersöka detta?

  Vad är poängen med att undersöka hur media berättat: om det varit rapporterande, argumenterande eller vilken ton som använts? Det ändå väsentliga att granska är om fakta kommer fram. Det har det inte gjort.
  Mainstreammedia har hela tiden ljugit om vaccinen. Inget vaccin är fortfarande idag 211207 godkända av EMA och därmed Läkemedelsverket – MSM i Sverige gick ut redan 201214 och påstod att det första var godkänt i USA. Faktum är att det första covid-vaccinet godkändes i USA först 210823 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine – pga som EMA skriver:
  ”In the interest of public health, applicants may be granted a conditional marketing authorisation for such medicines on less comprehensive clinical data than normally required, where the benefit of immediate availability of the medicine outweighs the risk inherent in the fact that additional data are still required.”
  Jag har sedan mars i år arbetat intensivt med att kontakt alla ledande nyhetsmedier för att få dem att rätta sig om detta. Men ingen har varit villig att ändra sig. Lögnen skulle ligga fast och förtroendet för vaccinet fick uppenbarligen inte rubbas. Med tanke på vad som hände efter att människor fått svininfluensavaccin tycker jag det är acceptabelt ansvarslöst att MSM marknadsfört vacciner som inte varit tillräckligt klinisk testade. När MSM gått ut och påstått att vaccinen blivit godkända – vilket de alltså inte blivit – hade de genomgått kliniska studier i 8 till 9 veckor.
  När så slutligen det första vaccinet blev godkänt ringde jag dagen efter till SVTs nyhetsredaktion och tipsade om scoopet. Den person jag pratade med blev förvånad och sade: ”Men är de inte redan godkända?”. När jag ringde SR-Ekots Klas Wolf-Watts sade han samma sak. Jag har det inspelat om någon tvivlar.
  En undersökning om medias vilja att rapportera opartiskt, oberoende och konsekvensneutralt, samt journalisters kompetens, allmänbildning, kritiska tänkande med mera, vore mera upplysande och riktigt viktigt, till skillnad mot att hålla på med den typ av totalt meningslösa undersökning som ni livnär er på. Men det kanske ni inte skulle kunna livnära er på – få vill betala för oberoende objektiv forskning – vilket kan förklara er bullshit-undersökning.

  Ni kan se min undersökning om covid-19-vaccinen, med länkar till dokument hos läkemedelsmyndigheterna, här: https://motbild.se/2021/02/26/svenska-medier-morkar-covid-19-vaccinens-risker/

  Svara
 3. Magnus Berg |

  Din kommentar väntar på godkännande.

  Vilken bullshit.

  Vad är poängen med att fråga mediekonsumenter om deras förtroende för media? Måste man vara lika intelligent som mig för att inse att detta bara blir ett cirkelresonemang? De flesta mediekonsumenter har inga andra informationskällor – om jag nu ska vara snäll och kalla dem det – än mainstreammedia. Alla MSM skriver och säger samma sak. Då blir det så klart ett relativt stort förtroende för media oavsett om de ljuger till 100%, eftersom mediekonsumenterna inte får någon annan information. Hur skulle mediekonsumenterna kunna ha en avvikande mening när de marineras i en och samma nyhetsvärdering, nyhetsvinkel, ständigt samma sk experter osv i alla mainstreammedier. Avvikande åsikter har inte getts mycket utrymme och då har de framställts som just avvikare från den rätta linjen.
  Så varför undersöka detta?

  Vad är poängen med att undersöka hur media berättat: om det varit rapporterande, argumenterande eller vilken ton som använts? Det ända väsentliga att granska är om fakta kommer fram. Det har det inte gjort.
  Mainstreammedia har hela tiden ljugit om vaccinen. Inget vaccin är fortfarande idag 211207 godkända av EMA och därmed Läkemedelsverket – MSM i Sverige gick ut redan 201214 och påstod att det första var godkänt i USA. Faktum är att det första covid-vaccinet godkändes i USA först 210823 https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine – pga som EMA skriver:
  ”In the interest of public health, applicants may be granted a conditional marketing authorisation for such medicines on less comprehensive clinical data than normally required, where the benefit of immediate availability of the medicine outweighs the risk inherent in the fact that additional data are still required.”
  Jag har sedan mars i år arbetat intensivt med att kontakt alla ledande nyhetsmedier för att få dem att rätta sig om detta. Men ingen har varit villig att ändra sig. Lögnen skulle ligga fast och förtroendet för vaccinet fick uppenbarligen inte rubbas. Med tanke på vad som hände efter att människor fått svininfluensavaccin tycker jag det är oacceptabelt ansvarslöst att MSM marknadsfört vacciner som inte varit tillräckligt klinisk testade. När MSM gått ut och påstått att vaccinen blivit godkända – vilket de alltså inte blivit – hade de genomgått kliniska studier i 8 till 9 veckor.
  När så slutligen det första vaccinet blev godkänt ringde jag dagen efter till SVTs nyhetsredaktion och tipsade om scoopet. Den person jag pratade med blev förvånad och sade: ”Men är de inte redan godkända?”. När jag ringde SR-Ekots Klas Wolf-Watts sade han samma sak. Jag har det inspelat om någon tvivlar.
  En undersökning om medias vilja att rapportera opartiskt, oberoende och konsekvensneutralt, samt journalisters kompetens, allmänbildning, kritiska tänkande med mera, vore mera upplysande och riktigt viktigt, till skillnad mot att hålla på med den typ av totalt meningslösa undersökning som ni livnär er på. Men det kanske ni inte skulle kunna livnära er på – få vill betala för oberoende objektiv forskning – vilket kan förklara er bullshit-undersökning.

  Ni kan se min undersökning om covid-19-vaccinen, med länkar till dokument hos läkemedelsmyndigheterna, här: https://motbild.se/2021/02/26/svenska-medier-morkar-covid-19-vaccinens-risker/

  Svara