Pratavaccin.se – ett litet snack kan göra stor skillnad

Skapad:

2021-09-19

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Hur får man till en konstruktiv dialog med personer som inte vill vaccinera sig mot covid-19? Det är vad Vetenskap & Allmänhets nya webbplats Pratavaccin.se handlar om. Den innehåller evidensbaserade verktyg för att bemöta myter och missuppfattningar om vaccin.

Pratavaccin.se är en flerspråkig webbportal (finns på svenska, engelska, arabiska och somaliska) som vänder sig till den som i sin vardag möter människor som inte vill vaccinera sig. VA har tagit fram portalen, i dialog med flera organisationer och myndigheter.

– Pratavaccin-portalen ger handfast stöd när du ska prata med en vän, kollega eller familjemedlem som är skeptisk till att vaccinera sig mot covid-19, säger Cissi Askwall, generalsekreterare på VA.

Samtal kan göra skillnad

Det är lätt att tro att människors ovilja att vaccinera sig bara beror på brist på kunskap, och att botemedlet därför är mer information om vaccinernas effektivitet och säkerhet. Det stämmer delvis, men känslor, värderingar och sociala faktorer, som exempelvis hur stort förtroende man har för informationens avsändare, har minst lika stor betydelse.

– I grunden beror oviljan att vaccinera sig ofta på rädsla eller bristande tillit, och då räcker det inte med saklig information från myndigheter. Då kan samtal med någon som man litar på vara mer effektivt för att minska oron, öka kunskapen, och i förlängningen att fler väljer att vaccinera sig, säger Gustav Bohlin, utredare på VA.

Utmaning att bemöta myter

Att samtala med någon som har en annan uppfattning än en själv kan vara svårt – särskilt om uppfattningen grundar sig i en myt eller konspirationsteori. På Pratavaccin.se finns flera vanliga vaccinmyter samlade, tillsammans med en enkel och vetenskapligt förankrad guide för hur man kan bemöta dem.

– Guiden bygger på forskning om hur man bäst bemöter konspirationsteorier. Utifrån det har vi tagit fram konkreta tips på hur man kan gå tillväga för att få till ett konstruktivt samtal med någon som till exempel tror att vaccinet innehåller ett mikrochip, säger Gustav Bohlin.

Respekt och lyhördhet behövs

Syftet med Pratavaccin.se är att underlätta för människor att närma sig frågan om vaccin med nära och kära som tvekar inför att vaccinera sig. Målet är att öka vaccinationsgraden i Sverige, för att minska lidandet till följd av covid-19, både på individuell nivå och för hela samhället. 

– Om vi ska lyckas måste vi använda en respektfull ton och vara lyhörda inför andra personers tankar och känslor. Först därefter kan vi bemöta eventuella missuppfattningar och faktiskt nå fram med ny information, säger Gustav Bohlin.

Pratavaccin.se finns både på svenska och engelska. Inom kort kommer den även vara tillgänglig på arabiska och somaliska.

Fakta Pratavaccin

För att vaccinationsgraden i samhället ska öka måste vi förstå varför människor tackar nej till vaccinering. Pratavaccin.se är framtagen av Vetenskap & Allmänhet (VA) och syftar till att ge stöd åt den som i sin vardag möter vänner, kollegor eller familjemedlemmar som tvekar eller inte vill vaccinera sig. Genom att underlätta samtal och främja konstruktiv dialog vill VA bidra till att öka kunskapen och bemöta felaktig information om vaccin. För att säkerställa att innehållet är relevant och korrekt har VA haft dialog med en rad myndigheter under processens gång, till exempel Folkhälsomyndigheten, MSB och Studieförbunden.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *