Guide för att kommunicera i kriser – samarbete MSB–VA

Skapad:

2021-08-23

Senast uppdaterad:

2022-12-16

Kommunikation är A och O för att klara av kriser. Det har blivit väldigt tydligt under covid-19-pandemin när vi alla behövt förändra beteende för att skydda oss själva och varandra. Därför har MSB och Vetenskap & Allmänhet tagit fram en forskningsbaserad vägledning för kommunikation under kriser, med fokus på hur människors beteende kan påverkas.

– Råden tar avstamp i bland annat risk- och kriskommunikation med konkreta exempel från pandemin, men är naturligtvis användbara även vid andra händelser, skriver Morgan Olofsson, kommunikationsdirektör MSB, i förordet.

Vägledningen har initierats av MSB för att kunna presentera komplex forskning på ett populärvetenskapligt sätt. Sammanställningen har gjorts av utredarna Gustav Bohlin och Lina Rådmark vid den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet.

– Kommunikation påverkas av en mängd saker. Även om det ofta är omöjligt att ta hänsyn till allt, finns mycket lärdomar i forskningen. De kan vara till hjälp för att kunna kommunicera mer strategiskt och få större möjlighet att nå fram och göra avtryck, säger Gustav Bohlin.

Vägledningen beskriver aktuell forskning inom kommunikation om bland annat forskning, risker och felaktig information, liksom att kommunicera för att förändra beteende. Förhoppningen är att skriften ska ge den som jobbar med kommunikation lättillgänglig kunskap.

Avslutningsvis ges fem konkreta råd:

  • Kommunicera tydligt och i rätt tid
  • Var uppriktig och transparent
  • Lyssna och sträva efter dialog
  • Utgå från sociala normer
  • Gör det lätt att göra rätt

Vägledningen är framtagen inom ramen för MSB:s regeringsuppdrag att, tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Länsstyrelserna, med stöd av olika kommunikationsinsatser få människor att fortsätta följa råd och rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19. Innehållet är granskat av forskare och experter som MSB har samråd med i regeringsuppdraget och även av sakkunniga vid MSB och andra myndigheter.

Vägledning för kommunikation under kriser


Författare: Gustav Bohlin och Lina Rådmark båda vid Vetenskap & Allmänhet.

Publicerad: Augusti 2021

Antal sidor: 34

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Gustav Bohlin

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *