VA i podd om forskningens roll i (civil)samhället

Vilket förtroende har allmänheten för forskning och hur kan förtroendet komma att utvecklas i framtiden? Är forskningen politiserad och vilka krav kan ställas på forskarna när det gäller att skapa nytta? Det diskuteras i podden Framtidsstudion där VAs generalsekreterare Cissi Billgren Askwall medverkar.

 

Magnus Karlsson och Cissi Billgren Askwall diskuterar forskningens roll i samhället i podden Framtidsstudion.

I samtalet om forskningens roll i samhället och hur forskning kan bidra till att utveckla organisationer i civilsamhället medverkar Cissi Billgren Askwall tillsammans med professor Magnus Karlsson, chef för Ersta Sköndal Bräcke Högskolas centrum för civilsamhällesforskning, och Fredrik Torberger, värd för podden Framtidsstudion som ges ut av Kairos Future.

Cissi Billgren Askwall och Magnus Karlsson medverkar också i NYSTA, civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, i en arbetsgrupp som utvecklar förslag inom utbildning, forskning och innovation. Nystas slutkonferens äger rum den 18 juni 2021.

Lyssna på podden här.


Lägg till en kommentar