Dialog om forskning stärker demokratin

Skapad:

2021-06-11

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Under pandemin har demokratin satts på prov. Demokratiska principer och rättigheter har inskränkts, samtidigt som en infodemi av sanna och falska påståenden skapat förvirring och oro. Demokratin kan aldrig tas för given. Därför har VA undertecknat Deklarationen för en stark demokrati.

Delar av VAs kansli vid undertecknandet av deklarationen för en stark demokrati! Foto: Hanna Mellin, VA

VA främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Många delar av föreningens verksamhet bidrar till att värna och stärka demokratin. 

Aldrig tidigare har vetenskapen och forskarna haft en så central roll och rönt så stort intresse som nu. Pandemin har skyndat på utvecklingen mot öppen vetenskap och blixtbelyst hur nödvändig forskningskommunikation och samverkan är för att kunna hantera samhällskriser liksom infodemin, säger Cissi Askwall, VAs generalsekreterare.

Under pandemin arbetar VA särskilt med att förebygga och motverka mis- och desinformation och att främja kommunikation grundad i evidens och forskning. Föreningen skriver bland annat en guide för kommunikatörer i samarbete med MSB. VA har också fått ett extra bidrag från regeringen för att kunna kommunicera kring vaccin mot covid-19.

Forskning för alla – så skapas kunskap

Tillsammans med UR har VA spelat in en serie samtal med forskare om bland annat vad vetenskap är och hur forskning går till, med exempel från pandemin. Serien Forskning för alla – så skapas kunskap med sju tv-program sänds i Kunskapskanalen i juni och är publicerade på UR Play. Nyhetsvärderaren, ett verktyg för att källkritiskt granska digitala nyheter, har också nyligen nylanserats. Verktyget är tänkt att användas i skolan och är utvecklat av VA och forskare vid Uppsala universitet och RISE. 

VA arbetar på flera sätt med att direkt engagera och involvera allmänheten i forskningsprojekt, så kallad medborgarforskning. Under året lanseras en nationell portal, medborgarforskning.se, för alla som vill medverka i forskning och för forskare som vill prova metoderna.

I ForskarFredags medborgarforskningsprojekt Bostadsförsöket undersöks i höst tillgängligheten i svenska bostäder, i samarbete med Lunds universitet och flera pensionärsorganisationer. I det nystartade EU-projektet YouCount kommer VA att använda medborgarforskning för att undersöka och öka utsatta ungas sociala inkludering i en studie tillsammans med Södertörns högskola, Botkyrka ungdomsfullmäktige och Botkyrka kommun.

Vår vision är att göra vetenskap tillgänglig för alla. På så sätt stärker vi tillgången till kunskap, kompetens, bildning och forskning – och tillsammans med våra medlemmar stärker vi också grundvalarna för demokratin, säger Ann Fust, VAs ordförande.

Tillsammans med Demokrati100 och vetenskapsfestivalen ForskarFredag har VA också utvecklat skolmaterialet Vägen till allmän och lika rösträtt för högstadiet och gymnasiet.

Att underteckna deklarationen är en del i firandet av att Sverige har varit en demokrati i 100 år. Hundratals myndigheter, kommuner, regioner, företag och organisationer har signerat den. Bakom står kommittén Demokratin 100 år som har regeringens uppdrag att planera, samordna och genomföra insatser och aktiviteter för en stark demokrati. 

Att underteckna deklarationen innebär att organisationen förbinder sig att: 

  • verka för att fler får god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet
  • arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin
  • bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *