Ny rapport: Massexperiment minskade matsvinn

Skapad:

2021-05-20

Senast uppdaterad:

2023-03-23

Bättre klimatinformation minskar svinnet i skolmatsalen. Det är ett tydligt resultat av ForskarFredags massexperiment Svinnkollen, där närmare 700 elever från 27 skolor i Sverige hjälpte forskare att undersöka om ”nudging” kan minska matsvinnet.

I Svinnkollen hjälpte elever till att först “träna” en artificiell intelligens i en mobil-app att känna igen olika maträtter i skolmatsalen. Foto: Abeer Hamad

– Eleverna har visat att det är möjligt att både mäta och minska svinnet med hjälp av en app. För att göra medvetna val behöver eleverna, och alla vi andra, rätt information vid rätt tidpunkt. Det är grundläggande för omställningen mot ett mer hållbart samhälle, säger Roberto Rufo Gonzalez, forskare vid företaget Consupedia.

Människans mat står för mer än en tredjedel av vår klimatpåverkan. Samtidigt slängs närmare en tredjedel av maten som produceras. Ett minskat matsvinn kan därför ge stora vinster för klimatet. I de Globala målen för hållbar utveckling finns ett delmål att halvera matsvinnet i världen (delmål 12.3, under mål 12: Hållbar konsumtion och produktion).

Mätningar visade minskat svinn

I Svinnkollen hjälpte elever till att först “träna” en artificiell intelligens i en mobil-app att känna igen olika maträtter i skolmatsalen. Därefter använde de appen för att dels få kunskap om klimatavtrycket hos de olika rätterna på lunchmenyn, dels mäta hur mycket mat de slängde. Resultaten, som publiceras i dag, visar att matsvinnet minskade med cirka 16 procent under de två veckor som Svinnkollen pågick. Det genomsnittliga svinnet per måltid under hela perioden låg på 19,85 gram per måltid, vilket är 27 procent mindre än de 27 gram som Livsmedelsverket rapporterade i en undersökning av tallrikssvinnet hos svenska skolor år 2019. 

– Några gram per måltid kanske inte låter så mycket, men i Sverige serveras cirka 1,3 miljoner skolmåltider varje dag. Då kan även små förändringar leda till otroligt stora förbättringar, säger Roberto Rufo Gonzalez.

Många kan bidra till goda cirklar

Måltiderna som registrerades i Svinnkollen tog i genomsnitt 10 minuter och 24 sekunder för eleverna att äta. Elever i högstadiet slänger mer mat än elever i mellanstadiet respektive gymnasiet. Högstadieeleverna tyckte också mindre om maten och blev mindre mätta än mellanstadie- och gymnasieeleverna. 

– Sammantaget ser vi en koppling mellan mer tid, godare mat, mättare elever och mindre svinn. Här finns möjligheter för många aktörer i skolmatssverige att bidra till att skapa goda cirklar och ett minskat svinn, säger Roberto Rufo Gonzalez.

Medborgarforska med ForskarFredag

Svinnkollen är ett exempel på medborgarforskning (citizen science), där forskare tar hjälp av allmänheten för att undersöka frågor som de inte klarar på egen hand. Sedan 2009 koordinerar VA varje år ett medborgarforskningsprojekt – ett massexperiment – som en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag.

– Massexperimenten är ett spännande sätt för elever att prova på riktig forskning tillsammans med forskare. Ofta handlar det om att ta fram ny och viktig kunskap kring samhällsutmaningar som vi behöver lösa. Årets massexperiment Bostadsförsöket fokuserar på vilka hinder som finns i svenska bostäder för de som är äldre eller funktionsnedsatta, säger Julia Brink, projektledare på VA och nationell samordnare för ForskarFredag.

Svinnkollen är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan, Högskolan Dalarna, företaget Consupedia och ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Consupedia.

Läs den populärvetenskapliga rapporten och se filmen om resultaten från Svinnkollen nedan.


Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *