Elever och forskare minskade matsvinnet

Skapad:

2021-05-20

Senast uppdaterad:

2023-02-21

20210520 Pressmeddelande

Bättre klimatinformation minskar svinnet i skolmatsalen. Det är ett tydligt resultat av ForskarFredags massexperiment Svinnkollen, där närmare 700 elever från 27 skolor i Sverige hjälpte forskare att undersöka om ”nudging” kan minska matsvinnet.​​

Foto: Abeer Hamad

– Eleverna har visat att det är möjligt att både mäta och minska svinnet med hjälp av en app. För att göra medvetna val behöver eleverna, och alla vi andra, rätt information vid rätt tidpunkt. Det är grundläggande för omställningen mot ett mer hållbart samhälle, säger Roberto Rufo Gonzalez, forskare vid företaget Consupedia.

I Svinnkollen hjälpte elever till att först “träna” en artificiell intelligens i en mobil-app att känna igen olika maträtter i skolmatsalen. Därefter använde de appen för att dels få kunskap om klimatavtrycket hos de olika rätterna på lunchmenyn, dels mäta hur mycket mat de slängde. Resultaten, som publiceras i dag, visar att matsvinnet minskade med cirka 16 procent under de två veckor som Svinnkollen pågick. Det genomsnittliga svinnet per måltid under hela perioden låg på 19,85 gram per måltid, vilket är 27 procent mindre än de 27 gram som Livsmedelsverket rapporterade i en undersökning av tallrikssvinnet hos svenska skolor år 2019.

– Några gram per måltid kanske inte låter så mycket, men i Sverige serveras cirka 1,3 miljoner skolmåltider varje dag. Då kan även små förändringar leda till otroligt stora förbättringar, säger Roberto Rufo Gonzalez.

Måltiderna tog i genomsnitt 10 minuter och 24 sekunder för eleverna att äta. Elever i högstadiet slängde mer mat än elever i mellanstadiet respektive gymnasiet. Högstadieeleverna tyckte också mindre om maten och blev mindre mätta än mellanstadie- och gymnasieeleverna.

– Sammantaget ser vi en koppling mellan mer tid, godare mat, mättare elever och mindre svinn. Här finns möjligheter för många aktörer i skolmatssverige att bidra till att skapa goda cirklar och ett minskat svinn, säger Roberto Rufo Gonzalez.

Topp tre-listan över de mest slängda livsmedlen i Svinnkollen var:

1. Potatis (kokt eller stekt)
2. Kött- och fiskprodukter (t.ex. korv, kassler, panerat kött och fisk)
3. Rivna morötter

Sett till klimatpåverkan ligger de slängda kött- och fiskprodukterna skyhögt över både potatis och morötter. Ett kilo nötkött har till exempel 300 gånger så stor klimatpåverkan som ett kilo potatis.

Svinnkollen är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska högskolan, Högskolan Dalarna, företaget Consupedia och ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet. Projektet finansieras av Energimyndigheten och Consupedia.


Om matsvinn

Vår mat står för mer än en tredjedel av människans klimatpåverkan. Samtidigt slängs närmare en tredjedel av maten som produceras. Om vi kan minska matsvinnet finns stora vinster att göra.

I de Globala målen för hållbar utveckling finns ett delmål att halvera matsvinnet i världen (delmål 12.3, under mål 12: Hållbar konsumtion och produktion).

Läs den populärvetenskapliga rapporten om resultaten från Svinnkollen här.


Mer information

För mer information, se www.svinnkollen.se, eller kontakta:

Fredrik Brounéus, utredare och pressansvarig VA, [email protected],
tel. 070-799 07 91.

Roberto Rufo Gonzalez, projektledare Consupedia, [email protected],
tel. 070-370 37 80.

Högupplösta porträttbilder för publicering finns på: www.forskarfredag.se/pressmaterial


Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning–samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 100-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *