Seniorer och skolelever forskar om tillgänglighet i svenska bostäder

Skapad:

2021-04-27

Senast uppdaterad:

2023-08-11

20210427 Pressmeddelande

En tumstock och en mobilapp är allt som behövs för att delta i ForskarFredags massexperiment 2021 – Bostadsförsöket. Här vill forskare vid Lunds universitet ha hjälp från seniorer och skolelever från hela Sverige för att ta reda på hur tillgängliga bostäder är.​​

 
– Sveriges befolkning blir allt äldre och många seniorer vill bo kvar hemma så länge det går. Tyvärr kan olika miljöhinder i bostäderna minska möjligheten att leva ett aktivt liv, säger Susanne Iwarsson, professor i gerontologi, verksam vid forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet och vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket.

Trappor är exempel på ett vanligt miljöhinder. Om det dessutom saknas hiss är det svårt att ta sig fram med rullande hjälpmedel, som rollator. I dagsläget saknas dessvärre tillförlitliga och nationellt jämförbara uppgifter om vilka miljöhinder som är vanliga i svenska lägenheter och villor. Det här vill Susanne Iwarsson och hennes forskarkollegor ändra på. För att kunna samla in så mycket information som möjligt vänder de sig nu till Sveriges seniorer och skolelever, och alla andra som vill vara med och forska.

– Ju fler invånare som deltar i Bostadsförsöket, desto bättre underlag får vi. Alla som vill bidra till ökad kunskap om tillgänglighet kan delta i experimentet, oavsett ålder, säger Susanne Iwarsson.

Med hjälp av en tumstock och en specialdesignad mobilapp, som bygger på över 20 års forskning om tillgänglighet, besvarar deltagare frågor om exempelvis dörrbredd och tröskelhöjd. Resultaten samlas i en öppen databas som ska ge en bild av hur tillgängligheten ser ut i kommuner och regioner över hela landet.

– Tusentals skolelever brukar delta i ForskarFredags massexperiment varje år, men det här är första gången som vi även vänder oss till personer som är 65 år och äldre. Vi tror att både elever och seniorer kommer tycka att det är intressant och ögonöppnande att lära sig mer om vanliga hinder i våra bostäder. Det som bara är några trappsteg för en person kan ju innebära ett stort hinder för någon annan, säger Martin Bergman, utredare på Vetenskap & Allmänhet.

74-årige Stig Ålund, ordförande för CASE brukarråd, hoppas att seniorer över hela landet testar tillgängligheten i sina bostäder på egen hand.

– Det är viktigt att forskarna får ett bra underlag och kan presentera slutsatser som kan leda till olika former av lösningar. Här kan vi alla dra ett viktigt strå till stacken. Jag hoppas att teknikovana pensionärer kan få hjälp av barnbarn och andra i sin närhet, säger Stig Ålund, som även är ordförande för PRO i Klippan i nordvästra Skåne och ledamot i PRO Skånes styrelse.

ForskarFredags massexperiment Bostadsförsöket är ett samarbete mellan forskningscentrumet Centre for Ageing and Supportive Environments (CASE) vid Lunds universitet, pensionärsorganisationerna SPF Seniorerna i Skåne och PRO Skåne samt den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet. Även SPF Seniorerna, PRO och SKPF Pensionärerna nationellt ger sitt stöd åt projektet..


Fakta: Bostadsförsöket

Bostäder behöver vara tillgängliga för att människor ska leva bra och aktiva liv. I Bostadsförsöket vill forskare ta reda på vilka fysiska miljöhinder som finns i svenska lägenheter och villor. Projektet bidrar till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, speciellt mål 11: Hållbara städer och samhällen.

Med hjälp av en tumstock och en särskild mobilapp registrerar deltagare vilka olika typer av fysiska miljöhinder som finns i bostaden. Alla kan delta i massexperimentet, oavsett ålder. Seniorer och skolelever är viktiga målgrupper för forskningsprojektet.

Massexperimentet genomförs under september–oktober 2021 och är en del av den nationella vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Den särskilt framtagna mobilappen kommer att vara tillgänglig för nedladdning vid experimentets start.

Bostadsförsöket genomförs med stöd av Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd samt EU-kommissionen under Marie Sklodowska-Curie actions.


Mer information

Information om Bostadsförsöket på ForskarFredags webbplats:
https://forskarfredag.se/forskarfredags-massexperiment/bostadsforsoket/

Besök CASE webbplats för mer information om forskningscentrumet:
www.case.lu.se

Pressfilm om Bostadsförsöket:
https://www.dropbox.com/s/ymn7qszu4c4bdh5/Bostadsforsoket2021.mov?dl=0

Pressfoton:
https://flic.kr/s/aHsmVki4Z4


Presskontakter

Susanne Iwarsson, koordinator för CASE och vetenskapligt ansvarig för Bostadsförsöket. Tel 046-222 19 40, e-post: [email protected]

Martin Bergman, utredare på Vetenskap & Allmänhet. Tel 070-255 38 91,
e-post: [email protected]

Stig Ålund, ordförande för CASE brukarråd och medlem av PRO Skånes styrelse. Tel 072-522 99 04, e-post: [email protected]


Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning–samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 100-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *