Pressinbjudan: Forum för forskningskommunikation 14 april – lärdomar och nya trender under pandemin

20210412 Pressinbjudan

Det senaste året har forskare och vetenskap stått i fokus som aldrig förr. Pandemin har samtidigt drivit på en digital omställning för kommunikationen om forskning, med innovativa lösningar och ett ökat socialt ansvarstagande från många olika aktörer. Lärdomar och nya trender inom forskningskommunikation är i fokus för årets digitala, och rekordstora, Forum för forskningskommunikation den 14 april. 
För nionde året i rad arrangeras konferensen Forum för forskningskommunikation som en del av Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Över 800 personer har anmält sig till årets digitala evenemang, som bjuder på 25 talare från 10 länder. Under dagen ges bland annat en inblick i hur MSB och Folkhälsomyndigheten har jobbat under pandemin med strategisk kommunikation, samtal om forskningskommunikationens framväxt och framtid och hur den svenska regeringen vill utveckla forskningens kommunikation och samverkan. Nytt för i år är utmärkelsen “Dela med dig” som ges till tre inspirerande och innovativa kommunikationsprojekt.

Medverkar gör bland andra Sarah R Davies, University of Vienna, Alexander Gerber, Rhine-Waal University, Susanne Karregård, Folkhälsomyndigheten, Dick Kasperowski, Göteborgs universitet, Annette Klinkert, European Science Engagement Association, Klas-Herman Lundgren, Regeringskansliet, Paul Manners, National Co-ordinating Centre for Public Engagement, Teresa Palmquist, MSB, James Pamment, Lunds universitet, och Brian Trench, Public Communication of Science and Technology. Läs mer om årets program.

Utöver konferensen anordnas även en workshop om forskning om forskningskommunikation dagen innan och ett internationellt eftersnack för nätverkande.

Forum för Forskningskommunikation arrangeras av forskningsråden Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova samt Mistra, Ragnar Söderbergs stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond, Stiftelsen för strategisk forskning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse samt Vetenskap & Allmänhet i samarbete med Vetenskapsfestivalen i Göteborg.


Praktisk information

Tid: Onsdagen den 14 april 2021, kl. 09:30–15:00.
Plats: Online via Zoom.
Kontakt: Kontakta Maria Hagardt, projektledare FFF 2021,
Vetenskap & Allmänhet, tel 070-265 81 33 e-post [email protected]
Kennet Sundberg, projektledare, Vetenskapsfestivalen, tel 070-248 63 41,
e-post [email protected]


 


Vetenskap & Allmänhet, VA, främjar dialog och öppenhet mellan allmänhet och forskare. Föreningen arbetar för att åstadkomma samtal i nya former om forskning. VA utvecklar också ny kunskap om samspelet forskning–samhälle genom opinionsundersökningar och studier. Medlemmar är ett 100-tal organisationer, myndigheter, företag och föreningar. Dessutom finns individuella medlemmar.


Lägg till en kommentar