Klarade journalistiken coronan? Ny rapport om media under en pandemi

På årsdagen av att Covid19-smittan officiellt förklarades som en pandemi publicerar Institutet för Mediestudier en rapport om hur svensk journalistik har hanterat pandemibevakningen. VA har bidragit med ett kapitel, där resultat från den pågående studien av kommunikationen om corona presenteras.

Rapporten Journalistik i coronans tid handlar om mediebevakningen under pandemins första år.

Kapitlet Allmänhetens syn på medierapporteringen om corona och lyfter resultaten av de regelbundna opinionsmätningar som Vetenskap & Allmänhet har genomfört under 2020 och 2021. I kapitlet diskuteras hur den svenska allmänheten tar till sig information om corona, förtroendet för olika massmedier och de yrkesgrupper som uttalar sig om pandemin, liksom hur man ser på mediernas bevakning.

Läs mer om rapporten på Institutet för mediestudiers hemsida eller ladda ner rapporten här.


Se lanseringsseminariet där rapporten presenteras och diskuteras.


Lägg till en kommentar