VA prisas för framstående insatser inom forskningskommunikation

Vetenskap & Allmänhet, VA, tilldelas 2020 års Lars Salvius-pris. Priset delas ut för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap.

– Det är otroligt hedrande att få priset. Med Lars Salvius historiska stora bidrag till folkbildningen känns det mitt i prick för VAs verksamhet. Det här är också en så välförtjänt uppskattning till generalsekreteraren Cissi Askwall, alla VA:s medarbetare och medlemmar, säger Ann Fust, ordförande VA.

Juryns beslut är hemligt fram till utdelningstillfället, även för mottagaren. Överraskningen blev därför stor när Lars Salviusföreningens jurys nuvarande och tidigare ordförande Göran Blomqvist och Alexandra Borg dök upp mitt under ett webbinarium den 14 december då årets VA-barometer presenterades.

De överlämnade ett prisdiplom med juryns motivering, som lyder:

Vetenskap & Allmänhet har på knappt två decennier profilerat sig som respekterad aktör i gränslandet mellan forskare och allmänhet. Genom att fungera som driven kunskapsnod, mötesplats och initierad samarbetspartner har viktiga dialoger mellan vetenskap och omvärld etablerats. Med stark övertygelse om att morgondagens välfärd grundas i kunskap som genereras i forskningen har föreningen oförtröttligt satt möten, kunskapsutveckling och kommunikation i centrum.

Prissumman är på 100 000 kronor.

– Vi vill gärna använda pengarna till någon gemensam aktivitet, så att vi kan bli ännu bättre på dialog, samverkan och forsknings­kommunikation, säger Cissi Billgren Askwall, generalsekreterare VA.

Om Lars Salvius

Lars Salvius var en allmänbildad, språkintresserad och innovativ boktryckare på 1700-talet. Han moderniserade svensk stavning och grammatik, skrev en geografibok om Uppland och gav ut en vetenskaplig veckotidskrift – Lärda tidningar.  Han gav också ut vetenskapliga verk, något andra boktryckare ansåg olönsamt, och var förläggare åt Kungl. Veten­skapsakademien. Lars Salvius såg även till att ge boktryckarna drägliga villkor, han skapade Sveriges första universalbokhandel och inrättade det första lånebiblioteket.


Lägg till en kommentar