Digital källkritik i covid-pandemins spår

Covid-pandemin har fört med sig en svallvåg av falska nyheter. Hur kan vi bli lite mer källkritiska på nätet? Och hur påverkas forskningen om digital källkritik? VA tar tempen på de brännheta frågorna med Thomas Nygren, universitetslektor och forskningsledare för verktyget Nyhetsvärderaren.

Thomas Nygren. Foto: Tuva Nygren / Uppsala universitet.

Det talas om en infodemi, en global spridning av korrekt information blandat med rykten och falska uppgifter, i covid-pandemins spår. Dessutom pumpas politisk desinformation ut för högtryck från både öst och väst, för nationell och internationell påverkan. Källkritik är, med andra ord, helt nödvändigt för både individer och hela samhället.

Thomas Nygren är universitetslektor i didaktik vid Uppsala universitet och leder bland annat forskningen i projektet Nyhetsvärderaren. Tidigare under hösten bjöd han in en grupp kollegor för att diskutera aktuella frågor och utmaningar i forskning om falska nyheter och källkritik.

Vilka är de största frågorna och utmaningarna i er forskning just nu?

Det finns flera utmaningar som forskningen tar sig an. Till exempel att undersöka hur pass bra människor är på att skilja på information från trovärdiga och vilseledande källor, hur man kan nå fram med information som står i kontrast till förutfattade meningar och hjälpa människor att bli bättre på att genomskåda manipulationer. Inte minst är det utmaning för både forskare och journalister att förmedla korrekt information på ett tillgängligt sätt.

Har pandemin påverkat flödet av falska nyheter, och i så fall hur?

Det finns en enorm mängd information kring covid-19 och ett otal exempel på myter som sprids, medvetet och omedvetet. Eftersom pandemin berör oss på så många sätt kommer det att ta tid innan vi på djupet förstår hur stor betydelse detta har för samhället. Pandemin visar att många behöver hjälp för att kunna navigera i nyhetsflödet på ett klokt sätt.

Våren 2021 kommer ni att släppa den nya versionen av verktyget Nyhetsvärderaren. Berätta mer!

Nyhetsvärderaren är ett forskningsbaserat verktyg för att lära ut källkritik i digitala medier. Den nya versionen kommer att innehålla två delar: Dels ett evidensbaserat självtest där alla kan testa hur bra de är på digital källkritik och samtidigt öva på att bli bättre, dels ett undervisningsverktyg. Med hjälp av verktyget kan skolor och andra utbildningar och kurser lära ut hur man granskar nyhetsflöden på ett vetenskapligt sätt.

Vad är ditt bästa tips för alla som vill bli bättre på digital källkritik?

Vi behöver vara medvetna om att det finns aktörer på nätet som på olika sätt, och av olika anledningar, försöker manipulera oss. Därför är det viktigt att dubbelkolla information som verkar tveksam. Vem kommer nyheten från? Gå in på Wikipedia och läs mer om sajten. Vad har nyheten för bevis för sina påståenden? Och vad säger andra källor om samma nyhet? Googla eller gå in på andra nyhetssajter och se vad de skriver. Genom att spela spelet Bad News Game och göra självtestet i Nyhetsvärderaren (som lanseras våren 2021) kan du snabbt få bättre koll!


Lägg till en kommentar