Fågel, fisk eller mittemellan? Elever tränar AI för minskat matsvinn

Skapad:

2020-09-17

Senast uppdaterad:

2023-08-11

Pressmeddelande 200917

I november ska svenska elever hjälpa forskare att utveckla och testa en app för att minska skolornas matsvinn. Nu uppmanar forskarna alla Sveriges skolor att vara med och bidra till ett hållbarare samhälle. Massexperimentet Svinnkollen är en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag. 
Svinnkollen handlar om att mäta och minska mängden mat som slängs i svenska skolor. I experimentet vill forskarna ha hjälp av lärare och elever att utveckla och testa en app för att ta reda på hur mycket mat som slängs. Elevernas första uppgift blir att träna den artificiella intelligensen, som går under namnet MATilda, att känna igen olika maträtter på tallriken.

– Vi har precis lärt MATilda hur en grapefrukt ser ut, så hon har en hel del kvar att lära sig, säger forskaren Roberto Rufo Gonzalez på företaget Consupedia.

I nästa steg ska eleverna använda appen för att mäta sitt eget matsvinn. Appen ger information om dagens meny i skolmatsalen, de olika rätternas näringsinnehåll och klimatpåverkan. Eleverna fotograferar sina tallrikar före och efter att de har ätit, och sedan räknar appen ut hur mycket som gått till svinn. Uppgifterna hämtas från världens största hållbarhetsdatabas för livsmedel, som utvecklats av Consupedia i samarbete med forskare vid Högskolan Dalarna och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

– Appen ska ge eleverna insikt om hur vår mat påverkar klimat, hälsa och miljö. Den ger samtidigt skolköken bättre underlag, så att menyer kan anpassas efter elevernas behov. Och då kan köken i sin tur göra smartare beställningar från grossisterna. På det här viset vill vi skapa positiva cirklar i hur maten hanteras i hela kedjan, säger Roberto Rufo Gonzalez.

Svinnkollen genomförs den 9–27 november och är ett samarbete mellan Högskolan Dalarna, Kungliga Tekniska Högskolan, företaget Consupedia och ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet.

Svinnkollen var planerat att genomföras under våren, men sköts upp på grund av pandemin.

– Svinnkollen blir nu en del av vetenskapsfestivalen ForskarFredag. Vi hoppas att skolor över hela Sverige ska ta chansen att vara med och forska, säger Lena Söderström, nationell samordnare för ForskarFredag.


Om matsvinn

Vår mat står för över en tredjedel av människans klimatpåverkan. Samtidigt slängs närmare en tredjedel av maten som produceras. Om vi kan minska matsvinnet finns stora vinster att göra. I de Globala målen för hållbar utveckling finns ett delmål att halvera matsvinnet i världen (delmål 12.3, under mål 12: Hållbar konsumtion och produktion).

Mer information

För mer information, se www.svinnkollen.se, eller kontakta:

Fredrik Brounéus, utredare och pressansvarig VA, [email protected], tel. 070-799 07 91.
Roberto Rufo Gonzalez, forskare och projektledare Consupedia, [email protected], tel. 070-370 37 80.

Högupplösta porträttbilder för publicering finns på:
www.forskarfredag.se/pressmaterial/


Vetenskapsfestivalen ForskarFredag samordnas nationellt av föreningen Vetenskap & Allmänhet. ForskarFredag genomförs med stöd av AFA Försäkring, Carl Tryggers Stiftelse för Vetenskaplig Forskning, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, Rymdstyrelsen, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och Åforsk, samt EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont 2020, GA 955366.

Svinnkollen finansieras av Energimyndigheten och Consupedia.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *