Det här kännetecknar medborgarforskning!

Skapad:

2020-05-07

Senast uppdaterad:

2023-05-30

En forskare som ber frivilliga skicka in salivprover för att kartlägga bakteriefloran i deras munnar – är det medborgarforskning? En amatörexpert som studerar skalbaggar? Att fylla i en enkät? Med dokumentet The ECSA Characteristics of Citizen Science vill den europeiska organisationen för medborgarforskning, ECSA, bidra till förståelsen för vad som är – och inte är – medborgarforskning.

EU-citizenscience

Begreppet medborgarforskning (citizen science) används för att beskriva en mängd olika företeelser. Det kan till exempel handla om forskare som tar hjälp av frivilliga för att samla in eller klassificera data. Det kan också vara privatpersoner eller föreningar som använder sig av vetenskapliga metoder för att ta fram ny kunskap om till exempel luftföroreningar i närmiljön. Men var går gränsen för vad som är – och inte är – medborgarforskning?

Nytt dokument belyser gränsdragning

Nu har den europeiska organisationen för medborgarforskning, ECSA (European Citizen Science Association) där VA är medlemmar, tagit fram ett dokument som ska hjälpa till att belysa denna komplicerade gränsdragning. Syftet med The ECSA Characteristics of Citizen Science är dock inte att sätta upp stela ramar kring begreppet, utan snarare att visa bredden och även vissa nyckelkoncept som genomsyrar synen på vad som är medborgarforskning. Dokumentet riktar sig bland annat till forskningsfinansiärer som kan använda det till stöd för att utforma utlysningar och bedöma ansökningar, men även till forskare, organisationer och projekt som på olika vis arbetar med att utföra eller stötta medborgarforskning.

Baserat på enkätundersökning

The ECSA Characteristics of Citizen Science är grundat på en enkätundersökning där 330 deltagare med varierande grad av erfarenhet av medborgarforskning fick ta ställning till ett stort antal fallbeskrivningar och ange i vilken grad de ansåg att dessa var medborgarforskning eller inte. De kunde även kommentera sina val.

Resultaten av vad som kännetecknar medborgarforskning är uppdelade i fem delar:

  1. core concepts,
  2. disciplinary aspects,
  3. leadership and participation,
  4. financial aspects,
  5. data and knowledge.

ECSA har även publicerat förklarande noter till dokumentet, som beskriver aspekterna mer i detalj.

Samarbete mellan ECSA och EU-portal för medborgarforskning

Dokumenten togs fram i ett samarbete mellan ECSA och projektet EU-Citizen.Science, där bland andra VA medverkar. Professor Muki Haklay vid University College London ledde arbetet. En längre artikel om processen och resultaten finns att läsa på hans blogg.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *