Ny rapport om digital forskningskommunikation i Europa

EU-projektet RETHINK, där VA ingår, har släppt sin första rapport. I den kartläggs sju länders digitala forskningskommunikation om klimatförändringar, artificiell intelligens och hälsodieter. VA har bidragit med den svenska delen av datainsamlingen.

Den nya rapporten, som även är RETHINK-projektets första, kartlägger hur forskning kommuniceras digitalt runt om i Europa. Foto: Hanna Mellin, VA.

Den digitala utvecklingen har förändrat landskapet för forskningskommunikation. Vem som helst kan nu vara avsändare eller mottagare av forskningsbaserad information, vilket delvis suddar ut tidigare gränser mellan forskare, journalister och mediekonsumenter. I rapporten utforskas vilka som engagerar sig i digital forskningskommunikation och vilka strategier som används. Förutom Sverige ingår Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Serbien och Storbritannien i underlaget. 

Tre fokusområden

Innehållet i den analyserade kommunikationen är begränsad till tre fokusområden: klimatförändringar, artificiell intelligens och hälsodieter. Beroende på vilket ämne det handlar om ses skillnader, både i vilka typer av organisationer som står bakom kommunikationen, och vilka kanaler som används.

  • Kommunikation om klimatförändringar kännetecknas av många olika slags avsändare med delvis olika kanalstrategier: idéburna organisationer och aktivister använder främst sociala medier, bloggar eller hemsidor; forskare, journalister och beslutsfattare använder främst Twitter; medan myndigheter framförallt kommunicerar via hemsidor.
  • Detta kan ses i förhållande till exempelvis kommunikation om hälsodieter som främst lockar hälso- och sjukvårdspersonal och personer som kommunicerar utanför sin yrkesroll. Här är Instagram och Facebook populära kanaler.
  • I fallet artificiell intelligens används hemsidor och bloggar av företag och medieorganisationer medan personer som kommunicerar utanför sin yrkesroll föredrar kanaler som Facebook eller forum-baserade hemsidor.

Rapporten är skriven av forskare vid Science Communication Unit på University of the West of England. Den svenska delen av datainsamlingen har utförts av VA. Ta del av hela rapporten här.


RETHINK vill förnya och anpassa europeisk forskningskommunikation till framtidens möjligheter och utmaningar. Det sker främst genom så kallade Rethinkerspaces i alla deltagande länder. Läs mer om RETHINK och Rethinkerspaces här


Lägg till en kommentar