Öppen vetenskap på turné

Skapad:

2019-12-11

Senast uppdaterad:

2023-06-02

Vad är öppen vetenskap och vad innebär det för mig? Det är titeln på en serie av workshops som Vetenskap & Allmänhet sedan november har genomfört i Falun, Karlstad och Umeå samt online, tillsammans med olika lärosäten. Kanske nästa workshop blir med just ditt lärosäte?

Öppen vetenskap WORKSHOP
 – Öppen vetenskap gör att man måste tänka om. Det ställer nya krav på oss forskare och andra som jobbar nära forskning, sa Jörgen Elbe, prorektor, Högskolan Dalarna, vid sin inledning av workshopen i Falun. 

I workshoparna blandas teoretiska presentationer om öppen vetenskap, dialog & samskapande – public engagement, medborgarforskning och forskningskommunikation, med diskussioner, grupparbeten och presentationer av lokala exempel. Syftet är att ge forskare och andra medarbetare vid svenska lärosäten en introduktion till öppen vetenskap (open science) och erbjuda ett tillfälle till diskussion kring hur vardagen kan komma att påverkas. Ett annat syfte är att stärka kompetensen för det nya Europeiska ramprogrammet – Horisont Europa

Varierande kunskapsnivåer

– Öppen vetenskap och då speciellt medborgarforskning och hur man involverar allmänheten och andra delar av samhället i forsknings- och innovationsprocessen kommer att ha en tongivande roll i utlysningarna. Samtidigt vet vi att det är väldigt olika hur mycket man känner till om öppen vetenskap i högskolesektorn. Vissa aspekter, som till exempel öppen tillgång, är ganska välkända medan andra är mer eller mindre okända, säger Maria Hagardt, internationell expert och kommunikatör på VA.

Denna varierande kunskapsnivå syntes tydligt i resultaten av en enkätundersökning med närmare 3 700 svenska forskare, som redovisas i rapporten Jag vill men hinner inte – Forskares syn på kommunikation och öppen vetenskap (VA-rapport 2019:8). 

Öppen vetenskap – för mer tillgänglig forskning

Öppen vetenskap är ett paraplybegrepp som bland annat omfattar öppen tillgång (att vetenskapliga resultat ska vara åtkomliga för alla), öppna data (att materialet som vetenskapliga resultat bygger på ska vara tillgängligt för alla), altmetri (nya sätt att mäta forskningens genomslag – alltså inte enbart vilka vetenskapliga tidskrifter som resultaten publiceras i) och medborgarforskning (att allmänheten direkt involveras i forskningsprojekt). I korthet handlar öppen vetenskap om att göra forskning mer tillgänglig och transparent för andra forskare och för det omgivande samhället. 

Workshop på turné – nu även online!

Denna serie workshops finansieras av Vinnova som en vidareutveckling av den nationella påverkansplattformen för Science with and for Society – SwafS.

Skulle du vilja att VA besökte ditt lärosäte med en workshop om öppen vetenskap? Eller vill du att vi utformar en workshop online som passar just ditt lärosäte och era behov? Kontakta Maria Hagardt ([email protected]).

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Maria Hagardt

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *