Vetenskap & Allmänhets yttrande över betänkandet Komplementär och alternativ medicin och vård (SOU 2019:28)

VA har lämnat remissvar på betänkandet Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap och dialog, och SOU 2019:28 ny lagstiftning.

Föreningen välkomnar förslaget att införa ett generellt förbud för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla allvarlig somatisk och psykisk sjukdom, liksom sjukdomar, oavsett svårighetsgrad, hos barn under 15 år och i samband med graviditet.

Ta del av remissvaret (pdf).


Lägg till en kommentar