Mest medicin och samhällsvetenskap – ny VA-studie om forskningsnyheter i svensk press

Skapad:

2019-09-09

Senast uppdaterad:

2022-12-15

Pressmeddelande 190909

Medicin och naturvetenskap syns på vetenskapssidorna, medan humaniora avhandlas i tidningens kulturdel. Och mer än två tredjedelar av dem som kommer till tals i artiklarna är män. Det visar Vetenskap & Allmänhets nya studie av hur svensk press rapporterar om forskning.

I undersökningen analyserades 1 763 artiklar i svensk dagspress från perioden 1995–2015. En klar majoritet handlar om forskningsområdena samhällsvetenskap (30 %) eller medicin (25 %). Humaniora avhandlas i 15 procent av artiklarna, följt av naturvetenskap (10 %) och teknik (5 %). Minst utrymme får nyheter om miljövetenskap (3 %) och utbildningsvetenskap (2 %).

Flest artiklar om forskning hittar vi i tidningarnas inrikes- och lokaldelar

– Liksom i all journalistik har närheten en stor inverkan på rapporteringen. Flest artiklar om forskning hittar vi i tidningarnas inrikes- och lokaldelar, säger Anna Maria Jönsson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola, och en av rapportförfattarna.

En mindre andel artiklar återfinns på särskilda vetenskapssidor. Här dominerar artiklar om medicin och naturvetenskap, som tillsammans står för cirka tre fjärdedelar av dessa nyheter. Humanistisk forskning är i särklass störst på kultursidorna, medan samhällsvetenskap är vanligaste forskningsområdet på ledar- och debattsidor.

Vetenskap betraktas ofta som synonymt med naturvetenskap och medicin, medan humanistisk forskning ses som mindre vetenskaplig

– Vi har sett liknande skillnader i intervjuer med både journalister och allmänheten. Vetenskap betraktas ofta som synonymt med naturvetenskap och medicin, medan humanistisk forskning ses som mindre vetenskaplig, säger Gustav Bohlin, utredare VA, och en av rapportens författare.

Liksom i VAs tidigare studie om forskares medverkan på DN Debatt, är det främst män som kommer till tals i artiklarna. Mindre än var tredje av de namngivna personerna är kvinnor. Andelen kvinnor är lägst i rapportering om naturvetenskap och teknik.

Storstadsmorgontidningar har både fler och längre forskningsnyheter jämfört med kvällspress och landsortspress. Kvällstidningar har fler artiklar om medicinsk forskning medan storstadsmorgontidningar har en större andel samhällsvetenskapliga nyheter.

Rapporten är skriven av professor Anna Maria Jönsson vid Södertörns högskola i samarbete med VAs utredare Gustav Bohlin och Fredrik Brounéus.

Tidningarna som ingår i studien är Aftonbladet, Borås Tidning, Dagens Nyheter, Expressen, Falu-Kuriren, Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter, Helsingborgs Dagblad, Länstidningen Östersund, Nerikes Allehanda, Svenska Dagbladet, Sydsvenska Dagbladet, Värmlands Folkblad, Västerbottens-Kuriren, Östersunds-Posten.

Studien är en del av projektet Vetenskapen i Samhället, ViS, där VA och SOM-institutet vid Göteborgs universitet följer allmänhetens attityder till forskning och forskare. Studien har genomförts med stöd av Riksbankens Jubileumsfond samt Anne-Marie och Gustaf Anders Stiftelse för Medieforskning.

För mer information, ta del av rapporten här eller kontakta:

Anna Maria Jönsson, professor, Södertörns högskola, [email protected], tel. 070-324 66 93.

Högupplösta porträttbilder för publicering

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Gustav Bohlin

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *