Otillräckligt om samverkan i STRUT

Samverkan och samhällspåverkan är en viktig och integrerad del av högskolans utbildning och forskning. Därför ser Vetenskap & Allmänhet, VA, positivt på förslagen i Styr- och resursutredningens betänkande – STRUT som syftar till att stärka samverkan.

Temat för VAs Almedalsseminarium 2013 var hur samverkan bäst kan premieras med medverkan av Peter Larsson, Betty Malmberg, Irene Wennemo och Karin Röding.

I sitt remissvar efterlyser VA samtidigt en genomgång av de modeller för att bedöma forskningens genomslag/samhällsnytta som används i andra länder och saknar resonemang om hur incitament för öppen vetenskap kan stärkas.

Ta del av remissvaret.


Lägg till en kommentar