Vetenskap & Allmänhets yttrande över betänkandet Rätt att forska – Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

VA delar utredningens utgångspunkt att ett mer effektivt utnyttjande av Sveriges register och databaser kan leda till mer
framgångsrik forskning. 
Ta del av remissvaret.


Lägg till en kommentar