ForskarFredag 2018 – slutrapport

VA-rapport 2019:1

ForskarFredag 2018 – en del av European Researchers’ Night.

Sammanfattning av ForskarFredag 2018 som arrangerades på 29 orter i hela Sverige 28–29 september.

ForskarFredag 2018 delfinansierades av EU-kommissionen genom Marie Sklodowska-Curie Actions, en del av Horizon 2020, GA 818421. Nationella samarbetspartners var AFA Försäkring, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Jernkontoret, Kungl. Vitterhetsakademien, Naturvetarna, Oscar och Maria Ekmans Donationsfond, SULF – Sveriges universitetslärare och forskare, Sveriges Ingenjörer, Vetenskapsrådet, Vinnova, Wenner-Gren Stiftelserna och Åforsk.

Ladda ner rapporten i pdf-format här.


Lägg till en kommentar