Var med och öka kunskapen om bioekonomi

Skapad:

2018-08-24

Senast uppdaterad:

2023-02-16

Vill ni främja hållbar utveckling? Vara med och stärka medvetenheten om biobaserade material och skogsbaserade produkter? Vill ni dela med er av era erfarenheter, funderingar och kunskaper, och få lika mycket tillbaka? Delta i EU-projektet BLOOM.

Gå med i det nordiska BLOOM nätverket, BLOOM Nordic Hub och dela med er av era förväntningar, erfarenheter och expertis och få nya ideér tips, råd och inspiration i våra workshops! Tillsammans kan vi öka medvetenheten och förståelsen av bioekonomi och skogsbaserade material och produkter  i Sverige, Finland och i övriga EU.

Samarbete med BLOOM erbjuder …

Frivilligorganisationer och organisationer i det civila samhället – Möjlighet att ställa frågor och ge input till hur och varför man ska använda och utveckla biobaserade material och hur vi kan främja mer hållbara beslut i vardagen.

Forsknings- och innovationssektorn – Möjlighet att dela med sig av de senaste forskningsrönen och innovationerna inom bioekonomi liksom ge input och få hjälp kring kommunikationen och hur kunskapen om bioekonomi och nya skogsbaserade material kan öka.

Akademi och utbildningssektorn – Möjlighet att ge input till och få kunskap och kommunikations- och utbildningsmaterial om bioekonomi, spjutspetsforskning och innovation inom skogsbaserade material liksom utveckla information om karriärmöjlig-heter för studenter.

Beslutsfattare – Möjlighet till dialog och kunskapsutbyte mellan olika intressenter och allmänheten om möjligheterna med bioekonomi, skogsnäring och skogsbaserade produkter, samt att främja bilden av Sverige och Finland som föregångare inom EU.

Näringsliv – Möjlighet till stöd för att sprida kunskap och öka medvetenheten om bioekonomi, ny forskning och innovativa skogsbaserade material och produkter samt information om karriärmöjligheter inom bioekonomiområdet.

Vad är BLOOM?

BLOOM är ett europeiskt Horisont 2020-finansierat projekt som inkluderar 12 partners från åtta länder och pågår  2017-2020. Projektet koordineras av Zentrum für Soziale Innovation, ZSI, i Wien. Genom fem regionala nätverksnoder i EU, som fokuserar på olika delar av bioekonomi, ska projektet öka medvetenheten och kunskapen om bioekonomi bland medborgarna i Europa.

BLOOM Nordic Hub koordineras av JAMK University of Applied Sciences i Finland, i samarbete med Vetenskap & Allmänhet i Sverige, och fokuserar på bioekonomi inom skogsnäring samt nya skogsbaserade material och produkter.

Våra mål är att:

• öka medvetenheten och kunskapen om bioekonomi och nya skogsbaserade material och produkter bland allmänheten och hjälpa akademi, forskning och företag till bättre kommunikation och dialog för att nå ut med sin kunskap och sina produkter

• stärka existerande nätverk för bioekonomi i Finland och Sverige genom att engagera och involvera ideella organisationer, beslutsfattare, näringsliv, forskning, innovations- och utbildningssektorn.

Workshops

Vi bjuder nu in till workshops för att utforma framtida kommunikationsaktiviteter för bioekonomi och skogsnäring. Deltagare kommer få möjlighet att utbyta idéer, ambitioner och utmaningar, dela med sig av sina åsikter och erfarenheter av bioekonomi. Tillsammans skapar vi idéer om hur vi kan kommunicera med olika målgrupper.

Workshoparna kommer att stimulera ömsesidigt lärande och syftar till att utveckla idéer samt definiera aktiviteter för att engagera allmänhet, forskare, företag och politiker i Finland och Sverige. Med utgångspunkt från resultaten kommer Bloomnätverket arrangera olika kommunikations- och dialogaktiviteter.

Att delta i nätverkets workshops innebär att ni delar era personliga perspektiv, åsikter och utmaningar inom bioekonomin. Det finns inga rätta eller felaktiga svar utan vi vill veta vilka frågor som är viktiga för er och hur just ni tycker att de borde integreras i kommunikationen om bioekonomi och skogsnäring.

Öppen tillgång till resultat

Resultaten av nätverkets workshops, aktiviteter och alla dokument kommer att göras tillgängliga via BLOOM-plattformen. En guidebok som beskriver de metoder som använts kommer också tas fram för att hjälpa andra organisationer i hela EU att driva liknande projekt.

Kom med!

Kontakta någon av personerna nedan om du intresserad av att vara med, om du har några frågor eller behöver mer information.

Vetenskap & Allmänhet, Sverige
Projektansvarig Maria Hagardt, +46 70 265 81 33, [email protected]
Projektmedarbetare Lotta Tomasson, +46 70 728 97 20, [email protected]

JAMK University of Applied Sciences, Finland
Projektansvarig Kirsi Knuuttila, +358 40 776 88 80, [email protected]
Projektmedarbetare Aino Voutilainen, +358 40 186 75 49, [email protected]

Du hittar också mer information om projektet på BLOOMs webbplats.

Kontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *