VA bidrar till regeringens reformprogram för Europa 2020

Skapad:

2018-05-04

Senast uppdaterad:

2022-01-10

Ett bidrag från Vetenskap & Allmänhet finns med i årets nationella reformprogram för Europa 2020 som regeringen överlämnat till EU-kommissionen. VA lyfter bland annat fram medborgarforskning som ett bra exempel på hur målen i strategin kan uppfyllas.

Ladda ner pdf här.

Den 6 mars 2018 deltog VA tillsammans med andra organisationer i civilsamhället i regeringens sakråd om EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi – Europa 2020. VA lämnade sedan in ett underlag om hur föreningen arbetar för att bidra till att målen i strategin uppfylls. Underlaget ingår som en bilaga till det nationella reformprogrammet som regeringen nu överlämnat till EU-kommissionen.

VAs verksamhet kopplar till flera av de överordnade målen i strategin, såsom målet om social delaktighet och utbildningsmålet, men det är forsknings- och utvecklingsmålet som främst står i fokus.

I bilagan lyfter VA fram några egna projekt som kan bidra till dessa mål: VA-barometern som årligen mäter allmänhetens attityder till forskning, de årliga massexperimenten för unga som vill delta i riktig forskning, utvecklingen av en nationell webbportal för medborgarforskning, #hurvetdudet-kampanjen som syftar till att öka kunskapen bland politiker och allmänheten om hur forskning går till och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag, en nationell påverkansplattform för Science with and for Society, liksom flera EU-projekt för att främja ansvarsfull forskning och innovation, RRI. RRI innebär att alla berörda involveras i forskning och innovation för att resultaten ska bli så användbara, godtagbara och hållbara som möjligt.

Syftet med Europa 2020-strategin är att förbättra förutsättningarna för full sysselsättning och hållbar tillväxt för alla till år 2020. Varje år överlämnar medlemsstaterna så kallade nationella reformprogram till EU-kommissionen, där de redogör för hur Europa 2020-strategin gett avtryck i den nationella politiken.

Läs mer i det nationella reformprogrammet för 2018.

(VAs bidrag återfinns på sidorna 71-73 i pdf:en)

Kommande arrangemang


Senaste VA-nyheterna

Förteckning över våra projektKontakt

Vetenskap & Allmänhet

[email protected]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *