GÄSTKRÖNIKA: Samverkan på olika arenor

Vad gör man när det finns problem som inte kan lösas snabbt? När det inte finns enkla svar? Forskare och allmänhet behöver platser där frågor och svar kan diskuteras på ett ömsesidigt och nyanserat sätt. En populärvetenskaplig bok kan vara en sådan mötesplats, Vetenskap & Allmänhet en annan.

Lena Forssén, senior affärsutvecklare och förläggare på Natur & Kultur

Natur & Kultur ger ut många slags böcker, men just den populärvetenskapliga utgivningen går särskilt i linje med vår ägares, Stiftelsen Natur & Kulturs, urkund. Vår uppgift är att vara aktiv i folkbildning och genom bildning och utbildning verka för tolerans och demokrati.

En del av överskottet från Natur & Kulturs affärsverksamhet går sedan vidare till olika stöd, stipendier och priser. Sedan 2016 delar vi årligen ut ett populärvetenskapligt pris och fyra populärvetenskapliga stipendier, alla på 100 000 kr.

En viktig samhällsroll för oss är att vara en brygga mellan olika samhällsgrupper. Vetenskapens värld med dess specialisttermer, komplexa resonemang och metodgranskningar ska länkas ihop med allmänhetens värld, där vardagens problem, utmaningar, konflikter och önskemål befinner sig. Varje människa har frågor som hon söker svar på – och om inte forskarna och allmänheten lyssnar på varandra, då kommer andra självutnämnda profeter, demagoger och charlataner att ta hand om frågorna.

Intresset för forskares inlägg i samhällsdebatten och för källkontroll har förvisso ökat på senare år. Men konkurrensen om individens uppmärksamhet bidrar också till att kunskapsförsörjningen och folkbildningsarbetet inte är som de var förr.  Samhällsdebatten har tagit en ny vändning med de nya möjligheterna att sprida falska nyheter. Det hotar hela samhälls- och demokratibygget. Därför är arbetet inom Vetenskap & Allmänhet kanske viktigare än någonsin, och genom att vi nu är en av medlemmarna ger det oss många nya möjligheter att arbeta i enlighet med vår urkund.

/Lena Forssén, förläggare inom populärvetenskap Natur & Kultur


Lena Forssén är förläggare på Natur & Kultur inom populärvetenskap. Hon har arbetat med ett hundratal populärvetenskapliga böcker. I april 2018 kommer bland andra Hjärnboll – fotbollsspelares okända intelligens av forskarna Torbjörn Vestberg, Predrag Petrovic i samarbete med DN-journalisten Thomas Lerner och iGen – Smartphonegenerationen av forskaren Jean M. Twenge i översättning av Desirée Kellerman.

Läs mer om VAs medlemsorganisation Natur & Kultur här.


Lägg till en kommentar

1 kommentar

  1. Christina Birkehammar |

    Spännande och behövligt att sprida folkbildning!!

    Svara