Stå upp för vetenskapen inför valet! #Hurvetdudet?

Förra våren vandrade över en miljon människor för vetenskapen världen över. Den 14 april uppmärksammas March for Science på nytt under parollen Science marches on och i Sverige planeras för en Hur vet du det-kampanj.

March for Science på Medborgarplatsen i Stockholm 2017

Förra året arrangerades manifestationer i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Luleå, liksom i sammanlagt 610 städer globalt. 81 organisationer stödde den svenska delen av March for Science som ägde rum den 22 april 2017.

Nu planeras för nästa steg där både nya organisationer och de som var med förra året tillsammans vill öka kunskapen bland svenska politiker och allmänheten om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling. Målet är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram mer än tidigare när politiska förslag debatteras under valåret 2018. 

Utgångspunkten är en enkel men slagkraftig fråga: Hur vet du det?, som alla kan ställa till beslutsfattare, medmänniskor och sig själva. Med hjälp av en ”komihåg”-lapp med kontrollfrågor kan vi bli bättre rustade att bedöma de nyheter, rapporter och rön om forskning som vi möter. Till kampanjen kopplas en webbplats, debattartiklar, en undersökning av riksdagsmotioners referenser till forskning och andra källhänvisningar, korta animerade filmer och några event. Det första, när kampanjen startar, äger rum runt om i Sverige den 14 april 2018 då manifestationer på temat Science Marches On kommer att hållas världen över.

Budskapen kommer att vara kopplade till:

  • Att politiker och beslutsfattare ska ha tillgång till, använda sig av och hänvisa till evidensbaserad kunskap.
  • Vikten av oberoende forskning, kritiskt tänkande, vetenskapliga angreppssätt, källkritik och acceptans för oliktänkande och ifrågasättande.
  • Att öppen dialog och diskussioner kring forskning och hur den kan användas är en omistlig del av ett demokratiskt samhälle.

Vill du vara med?

För anmälan och mer information kontakta: [email protected] 


Lägg till en kommentar