Sökes: Lärare till en testgrupp för material om bioekonomi i EU-projektet BLOOM

EU-projektet Bloom har som mål att öka allmänhetens intresse och kunskap om bioekonomi. I projektet ingår 12 europeiska partners däribland Vetenskap & Allmänhet, VA. Projektet ska bland annat ta fram undervisningsmaterial inom bioekonomi och European Schoolnet söker nu 20 lärare inom fysik, biologi, matematik, teknik, eller kemi från skolor i Belgien, Israel, Italien, Polen, Portugal, Israel, Kroatien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike som vill ingå i ett pilotlärarlag.

EU-projektet Bloom ska stimulera aktiviteter och dialog med allmänhet om bioekonomi på både regional- och EU-nivå genom skapandet av regionala nätverksnoder. De fem noderna kommer att ha tre olika bioekonomiska fokus beroende på vilken region de tillhör: livsmedel och jordbruk, skogsnäring och biokemi. Vetenskap & Allmänhet kommer tillsammans med JAMK, University of Applied Sciences, Jyväskylä, att utveckla den regionala noden för Finland/Sverige som ska fokusera på skogsnäring.

Europeiskt pilotlärarlag för bioekonomi

Inom ramen för projektet söker vi nu 20 lärare (två lärare per land) som ska bilda ett pilotlärarlag. De 20 utvalda lärarna kommer att delta som lärarkoordinatorer (10 lärare) eller stödlärare (10 lärare) under hela Bloomprojektets löptid från februari 2018 till oktober 2020. Pilotlärarlaget ska tillsammans med utbildningsexperter från European Schoolnet:

  • ta fram nytt undersvisningsmaterial för bioekonomi och testa detta i sina klasser/skolor,
  • uppmuntra, träna och stödja andra lärare och skolor att använda undervisningsmaterialet och
  • sprida information om projektet och materialet i deras region.

Lärarkoordinatorerna från varje pilotlärarlag kommer också att bjudas in till tre workshops ”Future Classroom Lab” i Bryssel. Den första äger rum den 2-4 mars 2018, den andra 14-16 september 2018 och den tredje någon gång under 2019.

Vill du  ingå i Bloomprojektets pilotlärarlag?

Mer information om uppdraget hittar du på European Schoolnets, webbplats, och du anmäler dig genom att fylla i detta formulär.
Observera att sista anmälningsdag är redan den 5 februari och att ansökningar kommer att behandlas i den takt de kommer in.

Du kan också ta kontakt med Maria Hagardt, projektansvarig för Bloom för mer information och om du har några frågor om projektet.


Lägg till en kommentar