Finns förutsättningar för forskningsbaserad politik? Ny festskrift för ESO

Genomarbetade och väl underbyggda underlag behövs inför politiska beslut och reformer. Men hur är förutsättningarna för en forskningsbaserad politik? Var finns det kunskapsluckor att fylla och vilka är framtidens samhällsproblem att lösa? Det är frågor som diskuteras i en ny skrift till Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO). Vetenskap & Allmänhets Cissi Billgren Askwall är en av författarna.

I oktober 2017 firade ESO tio år sedan nystarten genom att ordna ett seminarium där behovet av utvärdering och analys i politiken diskuterades. I en skrift som nu publiceras delar de medverkande vid seminariet med sig av personliga reflektioner om bland annat allmänhetens förtroende för forskning och hur evidensbaserade analyser kan få genomslag i politiken.

I skriften medverkar tidigare finansminister Anders Borg, professor emeritus Lars Calmfors, professor Lars Hultkrantz och ESO:s kanslichef Lena Unemo. Dialog mellan forskare, folk och folkvalda – en förutsättning för förtroende är rubriken för kapitlet skrivet av Vetenskap & Allmänhets generalsekreterare Cissi Billgren Askwall.

– Att i dagens informationsmiljö erbjuda fördjupad kunskap inom viktiga områden är centralt för samhällets utveckling och för det demokratiska samtalet. Det är utomordentligt angeläget att vårda våra analyserande och granskande institutioner och värna det arbete som bedrivs inom dessa, säger Hans Lindblad, ordförande för ESO, som skrivit skriftens inledning.

Ta del av skriften Att vara brygga mellan forskning och politik – en festskrift från nya ESO:s 10-årsjubileum

Se även info på ESOs webb. 


Lägg till en kommentar